کاهش ارزش ریال قطر به کمترین میزان ۱۱ سال گذشته

رویترز اعلام کرد: در پی بحران سیاسی و قطع روابط قطر با کشورهای عربی، ارزش پول این کشور به کمترین میزان ۱۱ سال گذشته رسید، و موسسات رتبه‌بندی بین المللی چشم انداز ضعیفی از اقتصاد این کشور ارائه کردند.

ارزش پول قطر «ریال» به کمترین میزان یازده ماه گذشته افت کرد. کاهش ارزش این پول به دلیل وجود نشانههایی مبنی بر خروج سرمایهها به خارج از این کشور اتفاق افتاده است.

خروج سرمایهها از این کشور به دلیل وجود شکاف دیپلماتیک بین قطر و چهار کشور عربی عربستان، امارات، بحرین و مصر است که روابط خود را با این کشور قطع کردهاند و با متوقف کردن بنادر و گمرکها و نیز توقف پروازهای هوایی و تجاری، امکان مبادلات اقتصادی این کشور را به حداقل رساندند.

بر این اساس، رتبهبندیهای بینالمللی نظیر SP چشمانداز طولانیمدت خود را از این کشور در رتبهبندیهای خود به شدت کاهش داد.

این آژانس رتبهبندی اعلام کرده است که قطر از تصمیم روز دوشنبه کشورهای عربی برای قطع رابطه با این کشور ضربه میبیند.

SP گفته است که پیشبینی میکند رشد اقتصادی این کشور آهنگ ملایمتری داشته باشد،سرمایهگذاری افت کرده و اعتماد سرمایهگذاران کاهش مییابد.

مودی «آژانس رتبهبندی» دیگری هم ارزیابی خود را از این کشور کاهش داده و چشمانداز خود را کمرنگ عنوان کرده است.

همچنین فیچ ریتینگ هم به استدلالات دو رتبهبندی اخیر صحه گذاشته است، شاخص ارزش سهام بازار بورس قطر طی سه روز گذشته کاهش 9/7 درصدی داشته است.

اما در این میان مقامات قطری نظرهای متفاوتی دارند، یک مقام ارشد بانک مرکزی قطر گفته است که صادرات به رقم تحریمها ادامه خواهد یافت و از آنجایی که این کشور دارای ذخایر خارجی فراوانی است، میتواند عاملی برای تقویت اقتصاد کشور و تأمین نیازها باشد.

قطر یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان است، صندوق توسعه این کشور 335 میلیارد دلار ذخیره دارد و همچنین میزان صادرات گاز این کشور ماهانه به ارزش 2/7 میلیارد دلار سودآوری دارد.

مشاهده نظرات