مثلث مالی تابستانی

در آستانه شروع فصل گرم سال در ایران که برای برخی افراد جامعه با اوقات فراغت بیشتر همراه است، مجله فوربس در مطلبی به راهکارهای رسیدن به اهداف مالی در این دوره سه ماهه پرداخته است.

الیزابت هریس، نویسنده این مجله نامدار، که کارشناس روانشناسی تصمیمهای مالی است، در نوشته خود، توصیههایی را برای رسیدن به اهداف درازمدت مالی مطرح میکند. در مبارزه میان نیازهای فوری و مبرم که به توجه فوری احتیاج دارند و اهداف و آروزهای بلندمدت، این معمولا فهرستهای روزمرهاند که پیروز میشوند. اینکه احتیاجهای فعلی را مورد توجه قرار دهید و بقیه مسائل را کنار بگذارید، عموما کار راحتی است.

برای این امر فقط تعویق برخی اقدامات لازم نیست، بلکه ذات اصرار ما به تمرکز بر مسائل «همین حالا» برای خانواده، کار، سلامت و نیازهای خانوار است که تفکر درازمدت را کنار میزند. اگر در تابستان، کمی از روند روزمره دور شوید میتوانید از این دوره استراحت کوتاه یا بلند – حتی بخشی از این دوره استراحت- برای تغذیه تفکر درازمدت بهره ببرید. وقتی اخیرا نوشته ران لیبر در نیویورک تایمز را خواندم، این مسائل دوباره به ذهن من خطور کرد. او در آن نوشته پیشنهاداتی برای رویارویی با فهرست کارهای مالی ارائه کرده بود، از مرور منظم هزینههای ماهانه تا مذاکره مجدد برای توافقهای بهتر مالی. چنین کارهایی بدون تردید خوب و مفید و نقطهای مناسب برای آغاز کار هستند، اما اگر تصمیم بگیرید یک گام دیگر به جلو بردارید، باید کمی سازمان یافته تر اقدام کنید. من دستهبندی زندگی مالی خانوادهام به سه بخش را پرفایده و کمککننده دریافته ام: پاسبانی، رشد و بخشش. اگر یک روز صبح، از مشغلههای معمول فاصله گرفتید و تابستان به شما وقت فکر کردن داد، درباره یک یا همه این سه دسته، تفکر کنید.

پاسداشت

قبل از انجام هر کاری، حفاظت از سلامتی و خوشی خود و خانواده شما، مهم ترین اولویت است. این امر، قبل از هر چیزی و بیشتر از هر چیزی به معنای تضمین وجود وصیت نامه و بیمه است. تهیه چنین چیزهایی لزوما به معنای هزینه هنگفت یا صرف زمان زیاد نیست. در اینترنت، منابع متعددی وجود دارند که میتوانند در هر دو مورد به شما کمک کنند. البته بایدهای چنین نوشتههای اینترنتیای زیاد است و شما باید دقت زیادی در این موارد به خرج دهید. وصیت: اگر یک ملک ساده و داراییهای معمول دارید، احتمالا میتوانید با چک کردن چند پایگاه اینترنتی و صرف یکی دو ساعت وقت، وصیت نامه خوبی بنویسید. همسر من و من این کار را در حدود دو ساعت انجام دادیم و با این کار حس آرامشی در مورد فهرست کارهایی که باید انجام میدادیم، داشتیم. اگر زندگی به نسبت سادهای دارید این اقدامات اگرچه کامل و بی نقص نیست ولی بسیار کمککننده است. اگر زندگی شما پیچیدهتر شد، همیشه میتوانید سند اولیه را نزد یک مشاور حقوقی یا وکیل ببرید و با دریافت کمک، آن را به روز کنید. تا آن زمان، دست کم سندی قابل اتکا وجود دارد.

بیمه:

در مورد بیمه، پروژه یک صبح تابستانی شما میتواند تحقیق درباره بیمههای موجود و مرور بیمههای فعلی شما باشد. سیاستهای شرکتهای بیمه در مورد بیمههای خودرو، خانه، عمر و... باید مورد توجه باشد. باید مطمئن شوید که از بهروزترین بیمهها استفاده میکنید. اگر بیمه عمر ندارید و احساس میکنید به حفاظت بیشتری نیاز دارید، باید وقت بیشتری برای تحقیق بگذارید. کمترین کاری که میتوانید بکنید این است که درباره این موارد، با خانواده خود صحبت کنید. اداره منزل: با گذشت بخشی از سال، ابتدای تابستان زمان خوبی برای مرور دوباره مسائل مالیاتی و تطبیق شرایط است. پساندازهای اضطراری را مرور کنید و اگر نیاز به افزایش بودجه آنها دارید، سریعا اقدام کنید. شاید باید دو ساعت وقت بگذارید و وضعیت تمام حسابهای خود را یک جا در نوشتهای تجمیع کنید. همه اینها، برای اداره منزل مهم است.

رشد

چطور میتوانید ظرف دو ساعت، ارزش خالص دارایی خود را افزایش دهید؟ کارهایی که میتوانید انجام دهید بسیار بیشتر از آن است که فکر میکنید. بودجه بندی و پس انداز با آنکه خصیصههایی قابل ستایش هستند، به احتمال زیاد برای رسیدن به اهداف بلندمدت کافی نیستند. رسیدن به اهداف بلندمدتی نیاز به تفکر استراتژیک و البته ارتباط شفاف با اعضای خانواده دارد. میزان ریسک قابل تحمل برای خود را در نظر بگیرد و به توازن بخشیدن به سرمایهگذاریهای خود فکر کنید. هزینههای معقول را مشخص کنید. اگر این کارها را انجام ندهید، نیاز خواهید داشت که دوباره برنامهریزی داشته باشید. اگر هیچ کدام از این کارها را نمیکنید، یک صبح تابستان قهوهای برای خود درست کنید و با خانواده درباره تصورات مالی اعضا صحبت کنید؛ درباره اینکه اهداف شما چه هستند و همه بر سر آن توافق دارند یا نه. آیا برای رسیدن به اهداف مورد توافق، در مسیر درست قرار دارید؟

بخشش

وقتی آینده مالی خود را تضمین میکنید، فرصتی برای تقسیم خوشبختی وجود دارد. برای چنین کاری نباید مثل بیل و ملیندا گیتس باشید. یک روز صبح وقت بگذارید و ببینید به چه چیزهایی اهمیت میدهید و برای کمک به آن مسائل، هر میزانی که میتوانید پول کنار بگذارید. میتوانید این کار را ماهانه انجام دهید. نگاه استراتژیک به کمکهای خیرخواهانه یا هدفمند به جای واکنش به ایمیلها و پیامکها و کارزارهایی که از آنها چیزی نمیدانید، ممکن است به برنامهریزی متفکرانه نیاز داشته باشد. درگیر کردن خانواده در چنین مباحثی حتی میتواند معنای بیشتری به آن بدهد. مشخص است که این سه ضلع، فهرست کامل رفاه مالی نیستند اما هر یک از یک مسیر خاص به شما کمک میکنند. تردیدی نیست که نمیتوانید برای انجام همه آنها با هم، زمان کافی داشته باشید، اما اگر چند دقیقه وقت بگذارید شاید چند سال زندگی خود را تحت تاثیر قرار دهید.

مشاهده نظرات