مناطق آزاد موفق در جذب سرمایه‌گذار خارجی کدام است؟

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته از میزان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،این مناطق در این سال‌ها برای رسیدن به اهداف خود و رشد و توسعه برآیند مثبتی داشته اند.

بنا بر بررسیهای صورت گرفته از میزان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در حوزههای تجاری و صنعتی طی سالهای 94 و 95 در می یابیم این مناطق در این سالها برای رسیدن به اهداف خود و رشد و توسعه برآیند مثبتی داشتهاند به گونه که با تلاشهای صورت گرفته توانستند در سال 94 به میزان هزار و 291 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی در حوزه های تجاری و صنعتی داشته است که این رقم در سال 95 با رشد همراه بوده و به رقم 3 هزار و 103 میلیون دلار رسیده است.

سهم هر یک از مناطق با توجه به پتانسیلهای خود متفاوت بوده ولی در این میان منطقه آزاد قشم توانست با سرمایه گذاری 2 هزار و 600 میلیون دلار جایگاه نخست در حجم سرمایه گذاری در میان مناطق آزاد نصیب خود کند. گفتنی است منطقه آزاد قشم در سال 94 تجربه سرمایه گذاری 73 میلیون دلاری را داشته بود.

پس از قشم، منطقه آزاد ماکو با 120 میلیون دلار در جایگاه دوم میزان سرمایه گذاری در سال 95 ایستاد، گفتنی است ماکو در سال 94 تجربه سرمایه گذاری هزار و 62 میلیون دلاری را در حوزه تجاری و صنعتی داشته است که آمارها نشان از افت چشمگیر در سال 95 بوده است.

ارس با 119 میلیون دلار پا به پا منطقه آزاد ماکو در جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش میکند. این منطقه در جهشی نیز طی 2 سال اخیر در جذب منابع مالی خارجی داشته به گونهای که در سال 94 میزان سرمایه گذاری صورت گرفته تنها 49 میلیون دلار بوده که رقم با رشد بیش از 2 برابری همراه بوده است.

منطقه آزاد اروند با 106 میلیون دلار یکی دیگر از رقبا مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. اروند نیز طی عبور از سال 94 به 95 رشد قابل توجهی داشته است و از رقم 53 میلیون دلار به رقم 106 میلیون دلار رسیده است.

منطقه آزاد کیش با 104 میلیون دلار در پله پنجم جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه تجاری و صنعتی ایستاده است. گفتنی است کیش در سال 94 توانست جذب 33 میلیون دلاری داشته باشد.

منطقه آزاد انزلی سال 95 را با جذب سرمایه گذاری 40 میلیون دلاری پشت سر گذاشت که این میزان علی رقم مبلغ کم آن در مقایسه با سایر مناطق رشد قابل توجهی در مقایسه با سال گذشته خود( سال 94) که تنها 13 میلیون دلار بوده تجربه کرده است.

و در نهایت منطقه آزاد چابهار با جذب 14 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در جایگاه آخر ایستاده است. این منطقه در سال 94 جذب سرمایه 8 میلیون دلاری را داشته است.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات