براساس قیمت انواع مصالح ساختمانی؛

نرخ خرید و فروش سیمان 50 کیلویی در بازار

پاکت 50 کیلوئی سیمان از درب کارخانه به قیمت 6 هزار 500 تومان است.

مشاهده نظرات

صادرات زیتون بدون هیچ سقفی

غذایی و کشاورزی

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

غذایی و کشاورزی

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد؟

غذایی و کشاورزی