70 طرح توسعه صنایع پایین دستی آماده معرفی به سرمایه گذاران است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گفت: ۷۰ طرح توسعه‌ای در بخش صنایع پایین دستی آماده معرفی به سرمایه گذاران است.

سید امید شهیدی نیا، بابیان این خبر افزود: مطالعات فنی و امکان سنجی ۷۰ طرح توسعهای در بخش صنایع  پاییندستی پایان یافته است. هم اکنون این طرحها آماده ارائه به سرمایه گذاران است. وی گفت: برنامهای که امسال دنبال میکنیم این است که بتوانیم یک امکان مالی در کنار فرصتهای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه کنیم. چون اعتقاد داریم بخشی از مشکلات در اینجا نهفته است.

شهیدی نیا از مذاکره با نهادهای مالی خبر داد و به ستاد اجرایی فرمان امام اشاره کرد و افزود: در این راستا، بنیاد برکت نیز برای مشارکت با سرمایه گذاران در طرحهای پایین دستی اعلام آمادگی کرده است که مقدمات آن در حال انجام است. وی با اشاره به برگزاری دو سمینار فرصت سرمایه گذاری در اواخر سال گذشته، گفت: طی برگزاری دو سمینار فرصتهای سرمایه گذاری در استان خوزستان معرفی شد که طرحهای جدید را ارائه کردیم.

به گفته وی مشخصات این طرحها در سایت سرمایه گذاری در دسترس متقاضیان است. مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، اظهار امیدواری کرد: امسال هم با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنامههای جدیدی در جهت معرفی فرصتهای سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.

مطالب مرتبط
فرصت‌های جدید ایران در بازار پتروشیمی قطر
ظرفیت 68 میلیون تنی تولید پتروشیمی در سال 1396
مشاهده نظرات