گزارش سیر صعودی افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور:

ظرفیت 68 میلیون تنی تولید پتروشیمی در سال 1396

معاون مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تشریح سیر صعودی افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی کشور پرداخت.

به گزارش ارانیکو به نقل از نیپنا، سعید باغبانی، معاون مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با ارائه جزئیاتی از مسیر مثبت ایجاد ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور از سال 91 به بعد، گفت: ظرفیت واقعی تولید صنعت پتروشیمی در سالجاری به 68 میلیون تن میرسد. وی افزود: مجموع ظرفیت ایجاد شده در صنعت پتروشیمی در سال ۹۴ نزدیک به ۵۸  میلیون تن بود، که این ظرفیت در سال ۹۵ به ۶۱ میلیون تن افزایش یافت.

باغبانی، با بیان اینکه اگر بخواهیم آمار تولید واقعی را در نظربگیریم میزان درصد تولید واقعی اسمی در سال ۹۴ نزدیک ۸۰ درصد بود، این درصد در سال گذشته ۸۳ درصد و در سال ۹۶ پیش بینی میکنیم تا ۸۵ درصد ظرفیت برسد که باید گفت افزون بر آنکه ظرفیت اضافه تولید می کنیم، توان تولید واقعی مان از همین ظرفیت را هم افزایش میدهیم.

معاون مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: این افزایش ظرفیت بابت ایجاد طرحهای جدید، رفع تنگناهای تولید و بخشی هم رفع کمبود خوراکی است که بخش بالادستی توانسته برای ما تامین کند.

براساس توضیح او، به عنوان نمونه پارسال شاهد افزایش تولید ۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن بودیم که حدود پنج درصد از این میزان به دلیل بهره برداری از طرحهای جدید، ۴ درصد به دلیل بهبود شرایط واحدها و مقداری از آن هم به خاطر رفع کمبود خوراک و بخشی نیز متاثر از شرایط مناسب تجهیزات تولید است.

برچسب ها: پتروشیمی
مطالب مرتبط
70 طرح توسعه صنایع پایین دستی آماده معرفی به سرمایه گذاران است
اتیلن و متانول پیشتاز افزایش ظرفیت جهانی در بازار پتروشیمی
مشاهده نظرات