گازوییل مشمول استاندارد اجباری شد/ اجرای طرح از شهریور ماه

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از استاندارد اجباری گازوییل خبر داد و اعلام کرد که قطعا این مسئله از شهریور ماه سال جاری به مرحله اجرا در می‌آید.

نیره پیروزبخت با بیان اینکه به صورت کلی در مصوبه هیات دولت استاندارد اجباری فرآوردههای سوختی مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: استاندارد اجباری گازوییل در لایحه هوای پاک به مجلس تقدیم شده و از صحن علنی مجلس نیز گذشته است و بر اساس این مصوبه استاندارد مورد نظر برعهده سازمان ملی استاندارد است.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد از چند جهت محکم کاریهای لازم را انجام خواهد داد تا شاهد تغییر ویژهای در این زمینه باشیم. در این راستا از سال ۱۳۹۵ سازمان ملی استاندارد فعالیتهای خود را مدنظر قرار داده و گزارشهای مربوط به نمونهبرداریهای انجام شده از گازوئیلها نیز ارسال شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه کیفیت گازوییل روند رو به بهبودی داشته اما تغییرات آن نسبت به بنزین فاصله دارد، گفت: در مورد بنزین کنترلهای لازم صورت گرفته اما در مورد گازوئیل شدت لازم همانند بنزین نبوده است و به همین دلیل شاهد تغییرات کیفی مطلوبتر در مورد کیفیت بنزین نسبت به گازوییل هستیم.

پیروزبخت افزود: امیدواریم در نمونهبرداری جدید که امسال انجام میدهیم کیفیت گازوییل نیز نسبت به قبل بهتر شود، چرا که همه فعالیتها و مقدمات کار نسبت به این مسئله مدنظر قرار گرفته است و تا پایان شهریورماه قطعا گازوئیل نیز مشمول استاندارد اجباری میشود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات