بوی پشیمانی از سوی همسایه شمالی

صادرات گاز ترکمنستان به ایران در سایه بدعهدی این همسایگان شمالی زمستان سال گذشته به طور کامل قطع شد و ایران توانست بدون واردات گاز از ترکمسنتان گاز مورد نیاز کشور را تامین کند.

طبق آخرین اخبار درحالی که مسئولین ایران از آمادهسازی مدارک شکایت از ترکمنستان برای داوری بینالمللی خبر دادهاند، مدیر اجرایی شرکت دولتی گاز ترکمنستان اعلام کرده در نظر دارد میزان فروش گاز به ایران در سال جاری میلادی را در سطح هفت میلیارد متر مکعب سال گذشته حفظ کند.

واردات گاز از ترکمنستان زمانی آغاز شد که ایران با وجود دارا بودن بزرگترین ذخایر گازی، به دلیل به بهرهبرداری نرسیدن کامل این ذخایر همواره با آغاز فصل سرما به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی دچار مشکلاتی از قبیل قطع و یا افت فشار گاز در دیگر بخشها میشد و برای آنکه مشکلی در مناطق شمالی کشور ایجاد نشود قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را امضا کرد.

قراردادی که باعث شده ترکمنها هر سال با آغاز سرما، لرزه به تن کشورمان و به خصوص مناطق شمالی آن بیاندازند و تهدید کنند که شیر گاز خود را با هدف افزایش قیمت روی ایران میبندند. باید گفت سناریوی باز و بسته کردن شیر گاز ترکمنستان روی ایران از زمستان سال ۸۶ دنبالهدار شد که ترکمنها در شرایط بحرانی دست به کار شده و خواستههای غیر معقولی برای تامین گاز در اوج سرما مطرح کرده و متاسفانه به هدف خود نیز رسیده بودند، از آن سال به بعد نیز چندین بار تلاش خود را کردند که در شرایط سخت دست کشورمان را در پوست گردو بگذارند و درخواستهای غیر معقولی را مطرح کنند که البته چندان موفق نبودند.

زمستان گذشته بود که ایران پرونده زیادهخواهی ترکمنستان را برای همیشه بست و تمامقد در مقابل پیشنهاد غیرمنطقی ترکمنستان ایستاد و با تکیه بر به بهرهبرداری رسیدن فازهای مختلف میادین گازی و خودکفایی در زمینه تولید گاز، ثابت کرد منت ترکمنستان را نخواهد کشید و به دلیل آنکه قطع گاز جزو بندهای قرارداد نبوده خود را برای امادهسازی مدارک لازم درمورد اینکه ترکمنستان شیر گاز خود را روی ایران بسته آماده کرد.

طبق آخریت اظهارات حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدارک ایران برای ارسال به دیوان بین المللی داوری (ICC) آماده و این موضوع به ترکمنستان اعلام شد.

وی درباره این که اگر ادعاهای ایران مورد موافقت ترکمن گاز قرار گیرد، آیا ایران از ارسال پرونده به دیوان بین المللی داوری خودداری میکند، درباره این ادعاها اظهار کرد: قیمت گاز، خسارتی که بابت قطع گاز در زمستان پارسال به ایران وارد کردند و کیفیت گاز ارسالی به ایران، سه مورد ادعاهای ایران است. در صورت موافقت شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز این پرونده به داوری بینالمللی ارسال نمیشود.

به نظر میرسد ترکمنستان که یکی از بهترین مشتریهای گاز خود را از دست داده از مواضع قبلی خود کوتاه آمده که اواخر هفته گذشته مدیر شرکت دولتی گاز ترکمستان اعلام کرد که در نظر دارد میزان فروش گاز به ایران در سال جاری میلادی را در سطح هفت میلیارد متر مکعب سال گذشته حفظ کند.

به گفته میرات آرچایف مدیر اجرایی شرکت دولتی گاز ترکمنستان این کشور همچنین در نظر دارد میزان صادرات گاز طبیعی به چین را از ۳۵ میلیارد مترمکعب سال گذشته به ۳۸ میلیارد متر مکعب در سال جاری افزایش دهد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات

روند قیمت نفت افزایشی شد

نفت، گاز و پتروشیمی

کاهش قیمت طلای جهانی

سکه و فلزات گرانبها

نوسان سکه در کانال ۳۲ میلیون تومانی

سکه و فلزات گرانبها