شاخص سهام پس از ریزش هیجانی پایان هفته گذشته، دیروز 97 واحد رشد کرد

وضعیت سفید در بورس تهران

بورس تهران در نخستین روز کاری هفته با عبور از فضای هیجانی توانست افزایش 97 واحدی شاخص کل را تجربه کند. به این ترتیب در پایان معاملات روز شنبه نماگر بازار در سطح 79 هزار و 856 واحدی متوقف شد.

روند کمنوسان و فضای رکودی در بازار سهام از ابتدای خرداد ماه با پایان انتخابات ریاست جمهوری در معاملات حاکم شد. بررسی روند معاملات طی این مدت نشان میدهد که تغییرات روزانه شاخص کل (به جز چهارشنبه هفته گذشته) کمتر از 0/3 درصد بوده است. در پی حملات تروریستی در روز چهارشنبه، نماگر بازار سهام افت 0/7 درصدی را تجربه کرد. در گزارشهای قبلی واکنش بورس تهران به حادثه تهران هیجانی پیشبینی شده بود و انتظار میرفت در ادامه این روند نزولی متوقف شود. دیروز نیز مطابق پیشبینیها در نخستین روز کاری هفته، شاهد عبور از این فضای هیجانی بودیم. البته این روند همچنان کمنوسان و همراه با معاملات کمحجمی بود. روندی که البته با حمایت سهامداران حقوقی تا حدودی به سوی تعادل نسبی حرکت کرد. حمایت معاملهگران حقوقی در جریان معاملات روزهای اخیر به کرات اتفاق افتاد. موضوعی که مانعی بر سر راه اصلاح قیمتها عنوان شد. در جریان معاملات روز گذشته نیز افزایش تقاضا از سوی حقوقیها در برخی نمادهای بزرگ بهطور مثال «فارس» به منظور حفظ شاخص صورت گرفت.

سریال تکراری بلوکزنی

گرچه روز گذشته معاملهگران شاهد فروکش کردن هیجانات و کاهش تعداد صفوف فروش در بازار بودند اما به نظر میرسد، عوامل حمایتی مانند حضور پررنگ حقوقیها در سمت خرید، نقش مهمی در بازگشت روند روز گذشته به سمت تعادل داشته باشد. معاملهگران بورس تهران روز گذشته به مدد تقاضای حقوقیها در نمادهای شاخصساز بازار، شاهد حرکت قیمت عمومی سهام در مدار صعودی بودند. بررسی روند حرکت شاخص طی معاملات روز گذشته نشان از آن دارد که روند مثبتی که از ابتدای معاملات در بازار مشاهده شد، بیشتر تحت تاثیر بلوکزنی در نماد هلدینگ خلیج فارس بود. امری که به افزایش نماگر بازار تا محدوده 79 هزار و 900 واحدی منجر شد. این روند در ادامه معاملات در مسیری متعادل قرار گرفت . شاخص در دقایق پایانی با افت اندک مواجه شد و ماحصل آن ثبت افزایش 97 واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این نماگر به سطح 79 هزار و 856 واحدی بود.

بورس تهران در انتظار محرک

با این وجود صرفنظر از معاملات بلوکی در نماد «فارس» و حفظ شاخص به مدد این اهرم، معاملات روز گذشته به واسطه افت هیجان و نگرانی، نشان از رشدهای اندک قیمتی در بیشتر نمادهای فعال دارد. اما این شرایط به دلیل حجم کم معاملات و نداشتن رمق به واسطه کمبود نقدینگی چندان قدرتمند نیست. در حال حاضر بورس تهران برای رونق پایدار به محرکهای اصلی و بنیادی نیاز دارد؛ محرکهایی چون رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی، افزایش نرخ دلار و کاهش واقعی نرخ سود بانکی. این موارد میتواند به ایجاد روندی مثبت و با ثبات در بازار سهام بینجامد. در واقع با ظهور هر یک از این محرکها میتوان به حاکم شدن روند متعادل و پایدار در بازار سهام امیدوار بود.

تاثیر فصل مجامع

در این میان تاثیر فصل مجامع را نیز نباید نادیده گرفت. در این شرایط، اکثر نمادها به دلیل برگزاری مجامع متوقف هستند. (بررسیها نشان از توقف 65 نماد تا پایان معاملات روز گذشته دارد.) برخی سهامداران نیز به دلیل تمایل به نگهداری سهام خود در فصل مجامع به دلیل پرداخت سود، از فروش سهام در این دوره اجتناب میورزند. ضمن اینکه در دیگر سهمها نیز خرید چندانی ندارند. این امر به کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر منجر شده است. از سوی دیگر با توجه به رسیدن قیمتها در نمادهای بزرگ و شاخصساز به سطحی از تعادل، امکان ریزش بیشتر در این نمادها وجود ندارد. این در حالی است که به دلیل نبود محرک قوی، امکان رشد قیمتی نیز در این نمادها مشاهده نمیشود.

بازارهای جهانی

در حال حاضر سیگنال حمایتی خاصی از ناحیه بازارهای جهانی نیز مشاهده نمیشود؛ هرچند بررسی چشمانداز این بازارها نوید بهبود قیمت در بازارهای جهانی در نیمه دوم سال جاری میلادی میدهد. امری که در کنار احتمال رشد نرخ دلار در بازار داخلی میتواند بهعنوان محرکی برای بازار قلمداد شود و سودآوری آتی شرکتهای بورسی را به دنبال داشته باشد. اما در حال حاضر از این منظر نیز محرک خاصی برای بازار سهام وجود ندارد.

در بازار چه گذشت؟

معاملهگران بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته به مدد برخی حقوقیها در نمادهای شاخصساز بازار، شاهد حرکت قیمت سهام در مدار صعودی بودند. این امر با توجه به عوامل یادشده با حجم و ارزش معاملات اندک همراه شد. بهطوریکه فعالان بازار سهام روز شنبه حدود 314میلیون سهم را به ارزش 75 میلیارد و 830 میلیون تومان در 31 هزار و 154 نوبت دست به دست کردند. در این میان حجم معاملات کاهش 41/5 درصدی و ارزش معاملات نیز کاهش 32 درصدی را نسبت به معاملات روز چهارشنبه تجربه کرد. بیشترین حجم معاملات روز شنبه نیز به معاملات نماد پلیاکریل با جابهجایی 28/3 میلیون سهم تعلق داشت. همراه اول نیز بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و مبادلات 4 میلیارد و 500 میلیون تومانی را به ثبت رساند. در این روز نمادهای هلدینگ خلیج فارس، آپ، مپنا و فولاد با تاثیر مثبت خود بر شاخص مانع از افت بیشتر این نماگر شدند. این در حالی است که «پارسان» و «اخابر» هر کدام به ترتیب 21 و 13 واحد تاثیر منفی بر این نماگر داشتند.

مشاهده نظرات