صادرات روزانه 100 تن میوه و تره‌بار به قطر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از ارسال اولین محموله غذایی به صورت هوایی از شیراز به دوحه خبر داد و گفت: روزانه 100تن میوه و تره‌بار به قطر صادر می‌شود.

به گزارش ارانیکو به نقل از شاتا، علی همتی با اشاره به تحریم قطر و مسدود شدن راههای ارتباطی این کشور گفت: باید از فرصت پیش آمده برای توسعه صادرات استفاده کنیم و از این رو آمادگی داریم مصالح ساختمانی را از شیراز و با هماهنگی با بندر بوشهر به کشور قطر صادر کنیم. وی همچنین اظهار کرد: صادرات استان فارس در سال 94 در بخشهای مختلف به میزان 723 میلیون دلار بود که در سال 95 به هزار و 43 میلیون دلار افزایش یافت که از نظر وزنی و ارزشی بیش از 40 درصد رشد داشتهایم.

همتی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی در زمینه ارتقای توان تولید، توسعه صادرات و خدمات فنی مهندسی موفقیتهایی کسب کردهایم، گفت: سه طرح از طرحهای 50 گانه کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی به استان فارس مربوط است که در مجموع با هزا و 100میلیارد تومان سرمایهگذاری به بهرهبرداری میرسند از جمله طرح کربنات سدیم کاوه با 310 میلیارد تومان سرمایه گذاری و 700 نفر اشتغال در نیمه اول امسال به بهرهبرداری میرسد.

فولاد نیریز با 345 میلیارد سرمایه گذاری و اشتغال 200 نفر و همچنین سیمان خاکستری نیریز با 436میلیارد تومان سرمایه گذاری و 574 نفر اشتغال از جمله طرحهایی بود که وی به آنها اشاره کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اعلام کرد: تعداد پروانههای بهرهبرداری در سطح استان فارس به 4هزار و 214 پروانه با اشتغال 97 هزار و 590نفر رسیده است. به گفته وی در سال گذشته 61 پروانه بهرهبرداری در حوزه صنعت صادر شد با میزان سرمایه گذاری سه هزار و 142 میلیارد تومان که دو هزار و 308 شغل ایجاد شد.

همتی از صدور 581 پروانه بهرهبرداری از معدن با اشتغال 7 هزار و 593نفر خبر داد و گفت: در سال 94 در حوزه معدن 620 نفر اشتغال داشتند که این آمار در پایان سال گذشته با 74 درصد افزایش به بیش از 1800 نفر رسید. وی با بیان اینکه 140 هزار واحد صنفی در استان فارس داریم، گفت: سال گذشته برای 11هزار و 617 واحد صنفی پروانه صادر شد. همچنین دو هزار و 522 کارت قالیبافی در حوزه روستایی صادر شد که دو هزار و 600 نفر مشغول به کار شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: استان فارس از نظر میزان زمین اختصاص داده شده به شهرکهای صنعتی با 7هزار و 266 هکتار در رتبه ششم قرار دارد که تقریبا نیمی از این محوطه خالی و آماده سرمایهگذاری است. به گفته همتی تعداد 70 واحد شرکت شهرکهای صنعتی مصوب در استان فارس وجود دارد که از این تعداد 61 واحد فعال است. همتی با اشاره به پرداخت بیش از 619 میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید گفت: در زمینه اعطای تسهیلات بانک کشاورزی با 152 طرح و 115 میلیارد تومان اعتبار در رتبه نخست قرار دارد

مشاهده نظرات