جهش در تولید پوشاک رقابت پذیر با تعامل و همکاری گمرک

رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران از جهش در تولید پوشاک رقابت پذیر با تعامل و همکاری گمرک خبر داد.

«سومبات هاکوپیان» گفت: انجمن صنایع پوشاک ایران به منظور رفع مانع رقابت پذیری پوشاک داخلی که موضوع مهمی است درحال آماده سازی پیشنهادی به رئیس کل گمرک است تا با حمایت گمرک بتواند با اجرای این پیشنهاد جهشی در تولید پوشاک رقابت پذیر ایجاد کند. وی بیان داشت: به این ترتیب، هم قاچاق پوشاک به داخل کشور برای عاملان آن غیر اقتصادی میشود و هم به صادرات پوشاک طوری رونق داده میشود که عاملی مهم برای رشد اشتغال و رونق اقتصاد کشور شود.

رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران ادامه داد: درباره ساماندهی واردات پوشاک، نقش مهم گمرک اجرای صحیح دستورالعمل واردات پوشاک است که همواره مورد حمایت رئیس کل گمرک قرار گرفته است. وی افزود: در رابطه با صادرات پوشاک، اقدامات گذشته گمرک در تسهیل تشریفات گمرکی صادرات توسط صادرکنندگان مثبت ارزیابی میشود، اما نقش گمرک در بهبود امر صادرات پوشاک مبحث دیگری است.

به گفته این مسئول، بدیهی است لازمه صادرات پوشاک، تامین مواد اولیه متنوع است که در کشور تولید نمیشود، بلکه باید وارد کرد و این مشکل منحصر به پوشاک صادراتی نیست. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فراگیر صنعت پوشاک، رقابت پذیری با پوشاک وارداتی ناشی از تامین مواد اولیه است؛ این موضوعی است که باید با جدیت در راس برنامههای گمرک قرار گیرد.

هاکوپیان اضافه کرد: اجرای ماده 12 قانون، یعنی ورود موقت در صورت تسهیل اجرای آن، راه مناسبی برای سفارشات قطعی صادرات است، اما گره اصلی در تولید پوشاک رقابت پذیر را باز نمیکند و باید چاره ای اندیشه شود. وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی گفت: سامانه جامع گمرکی اقدامی بسیار برای اصلاح نظام بوروکراتیک کشور است که در ضرورت آن هیچ تردیدی نیست، اما بی تردید بدون اشتباه نخواهد بود. رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران تاکید کرد: مهم این است که الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی شروع شده و بتدریج کامل تر خواهد شد؛ این مهم به درستکاری بین گمرک و ارباب رجوع کمک شایان توجهی خواهد کرد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات