وزارت خارجه خودروهای لوکس قاچاق را خرید

ماجرای خودروهای لوکس قاچاق که در ماه‌های اخیر جنجال‌های بسیاری را ایجاد کرده بود، به پایان رسید و پرونده آنها با ورود وزارت امور خارجه به‌عنوان خریدار بسته شد.

قاسم خورشیدی با اشاره به سرانجام خودروهای لوکس قاچاق که قرار بود توسط دستگاههای مسئول، امحا و یا به جهت صادرات فروخته شود، اظهار داشت: بخش قابل ملاحظهای از خودروهای مکشوفه که قاچاق بودن آنها محرز شده بود، تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذشده این خودروها برای خروج از کشور به فروش میرسند و مشتری برای این خودروها پیدا شد.

وی ادامه داد: طبق توافقات انجامشده مقرر شد وزارت خارجه این خودروها را برای استفاده در سفارتخانهها و کنسولگریهای خارج از کشور خریداری و به خارج از کشور منتقل کند.

خورشیدی با بیان اینکه اغلب خودروهای فروختهشده از نوع مرسدس بنز و خودروهای تشریفاتی هستند، گفت: در حال حاضر توافقات قیمت این خودروها بین سازمان جمعآوری اموال تملیکی با وزارت امور خارجه و مراحل فروش این خودروها به اتمام رسیده و در مرحله انتقال این خودروها به خارج از کشور هستیم.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودروهای خریداریشده توسط وزارت امور خارجه جنبه کاری داشته و برای تشریفات این وزارتخانه خریداری شدهاند و خودروهای فانتزی و سوپرلوکس جزو این خودروها نیست.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات