رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

توسعه همکاری اقتصادی ایران و سوریه با استفاده از ارز‌های ملی

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار همتای سوری خود با اشاره به زمینه‌های مشترک روابط اقتصادی طرفین گفت: راهکارهای گسترش همکاری در روابط بانکی دو کشور ایران و سوریه با استفاده از ارز ملی باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با هیات بانکی کشور سوریه با بیان اینکه دیدارهای دوجانبه با توجه به مسائل مشترک اقتصادی و بانکی دو کشور ایران و سوریه آثار مثبتی برای طرفین حاصل کرده است اظهارداشت: خوشبختانه در گذشته همکاریهای اقتصادی مناسبی بین طرفین انجام شده است که با آسیب شناسی مسائل و رفع مشکلات ضمن توسعه روابط میتوانیم به دستاوردهای بزرگی نائل شویم.

سیف با اشاره به سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در پروژههای اقتصادی کشور سوریه گفت: پیشنهادهایی از جانب شرکتهای ایرانی و بانک عامل در خصوص نحوه همکاریها و تامین مالی در پروژههای اقتصادی کشور سوریه مطرح شده که لازم است طرف مقابل با بررسی این پیشنهادها و یافتن زمینههای مشترک، به فراهم شدن بستر همکاریهای دوجانبه کمک کند.

همچنین «دورید درغام» رئیس کل بانک مرکزی سوریه در این دیدار با بیان اینکه این ملاقات در راستای گسترش همکاریهای طرفین انجام میشود، گفت: باتوجه به سطح مناسب روابط دو کشور لازم است روابط اقتصادی و بانکی بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.

وی افزود: برای تقویت این همکاریها لازم است بانکهای دو کشور با بررسی موضوعات مشترک زمینه حمایت از پروژههای اقتصادی را فراهم آورد.

«درغام» با برشمردن برخی پروژههای اقتصادی مشترک ایران و سوریه تاکید کرد: با امضای قراردادها و انجام پروژههای مشترک زمینه همکاریهای اقتصادی طرفین بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: ضمن آنکه در ارتباط با پروژههای اقتصادی، دغدغهها و انتظارت طرف ایرانی توسط هیات سوریه به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مایل هستیم با سفر هیات ایرانی این موضوعات در جلسات مشترک با جزییات بیشتر حل و فصل شود.

رئیس کل بانک مرکزی سوریه افزود: ما بر این اعتقادیم که با استفاده از تجربیات سالیان گذشته و تاکید بر عامل زمان به منظور تسریع در رفع و حل و فصل مسائل میتوانیم سطح روابط اقتصادی و بانکی را بیش از گذشته توسعه دهیم.

مشاهده نظرات