برتری دلار بر پوند

انتخابات مجلس عوام بریتانیا علاوه بر تاثیری که بر سیاست این قدرت سنتی گذاشت، معادلات اقتصادی جهان را هم متاثر کرد.

هر چند این تحولات نسبت به رای آری شهروندان این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، تاثیر نداشت، با این وجود رشد حامیان حزب کارگر و جرمی کوربین اقتصاد جهان را، چون حزب محافظهکار، به حیرت فرو برد. پس از آنکه ترزا می، نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد انتخابات زودهنگام برگزار میکند، کمتر کسی تصور میکرد برنده این کارزار جرمی کوربین، رهبر چپگرای حزب کارگر باشد.

رهبری که درگیر تنشهای درونی این حزب بود و هنوز موفق نشده بود تا به وضعیت بزرگترین اپوزیسیون انگلستان رسیدگی کند، باید در مقابل یک جدال بزرگتر صفآرایی کند. با این وجود و با وجود نظرسنجیهایی که از دو ماه پیش آغاز شده بود، حزب محافظهکار اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و حزب کارگر با اتخاذ مواضعی چپگرایانهتر ٣٠ کرسی بیشتر به دست آورد. پیامد رای مردم بریتانیا در نخستین گام به کاهش ارزش پوند در مقابل دلار امریکا منجر شد. شوک نتایج انتخابات انگلیس باعث شد تا ارزش پوند این کشور در برابر دلار کاهش یابد. نتایج اولیه انتخابات حاکی از آن است که هیچ یک از احزاب انگلیس نتوانستند اکثریت پارلمان این کشور را به دست آورده و عملا باید دولت معلق در این کشور تشکیل شود.

بر اساس نتایج اولیه ترزا می، نخستوزیر و رهبر حزب حاکم این کشور در به دست آوردن اکثریت کرسیهای پارلمان ناکام ماند و همین امر به افزایش نگرانی سرمایهگذارانی منجر شد که با اتفاقات روزهای گذشته در شرایط رای قرار داشتند و هماکنون ریسک سرمایهگذاری آنها افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند، تاثیر نتایج این انتخابات بر پوند محدودتر از آنچه نتیجه نظرسنجی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در پوند داشته است، خواهد بود. مریلینچ امریکا، بانک امریکا اعلام کرده است که بیثباتی خبر بدی برای پوند انگلیس محسوب میشود. روز گذشته نیز، پس از آنکه در انتخابات انگلیس ترزامی، نخستوزیر نتوانست اکثریت قاطع مورد نظر خویش را کسب کند، ارزش پوند کاهش داشت و این به افزایش شاخص دلار به بالاترین رقم از اواخر ماه مه تاکنون کمک کرد. این وضعیت موجب شد تا قیمت طلا برای سومین جلسه متوالی کاهش یابد. به دنبال تقویت ارزش دلار، قیمت طلا روز جمعه حدود یک درصد کاهش داشت، در حالی که با افزایش تقاضای احتکاری برای پالادیوم، قیمت این فلز بیش از ٧ درصد افزایش را تجربه کرد.

کاهش اعتبار انگلیس

بسیاری از موسسات بینالمللی اعتبارسنجی، نسبت به کاهش بیشتر رتبه اعتباری بریتانیا به دلیل عدم پیروزی حزب محافظ کار برای کسب اکثر کرسیهای مجلس هشدار دادند. به گزارش راشاتودی، موسسات اعتبار سنجی بر این باور هستند که نتایج انتخابات بریتانیا میتواند مذاکرات با اتحادیه اروپا را بر سر خروج از این منطقه برای بریتانیا به تعویق بیندازد؛ ضمن اینکه مسیر پیش روی سیاست اقتصادی بریتانیا را هم در پارهای از ابهام قرار میدهد.

همچنین موسسه SP امریکا اعلام کرد عدم کسب اکثریت کرسیها از سوی حزب محافظهکاران احتمالا به تاخیر افتادن مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت و تاثیر منفی روی رتبه اعتباری این منطقه در بلندمدت خواهد گذاشت. در حال حاضر موسسه SP رتبه اعتباری AA را برای بریتانیا قرار داده است؛ این در حالی است که رتبه اعتباری بریتانیا در سال گذشته میلادی تا قبل از برگزاری رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا AAA بود و این رویه نشان میدهد که رتبه اعتباری بریتانیا در جاده سیر نزولی قرار گرفته است. یکی از مقامات این موسسه رتبهبندی اعلام کرد: ارزیابی ما به میزان زیادی به نتایج مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا و واقعیتهایی بستگی خواهد داشت که هنوز مبهم هستند. قرار است مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در کمتر از دو هفته آینده آغاز شود.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات