حرکت فولاد هرمزگان به سمت تولید محصول خاص

فولاد هرمزگان در آینده بدون شک به سمت تولید فولاد خاص خواهد رفت. فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان درباره وضعیت فعلی فولاد هرمزگان افزود: وضعیت فعلی شرکت، مناسب است و فولادهرمزگان نیروی انسانی قوی، متعهد، جوان و با انگیزه را در اختیار دارد.

فرزاد ارزانی تصریح کرد: در بحث صادرات نیز، محصول تولیدی در هرمزگان محصولی است که بخش کمی از آن در بازار داخلی و مابقی آن راهی بازارهای صادراتی میشود.

صادرات خود نیز تابع نظم بازار جهانی است. وی تصریح کرد: وضعیت فولاد در یک تا ۲ سال اخیر وضعیت خوبی نبوده است، اما خوشبختانه این وضعیت مانند سالهای پیش نیست و بهتر از سال گذشته شده است. به گفته ارزانی، در این رابطه بازارهایی شناسایی شده و مشتریهای خوبی وجود دارد. مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان درباره ایجاد EPS مثبت در سال ۹۶ بیان کرد: بهطور قطعی در سال جاری نه تنها ضرر نخواهیم کرد، بلکه شاهد سوددهی خواهیم بود. فولاد هرمزگان با توجه به قرارگیری در منطقه بسیار مناسب و در اختیار داشتن ظرفیت خوب باعث میشود EPS مثبت شود.

مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به قیمت تمام شده تصریح کرد: قیمت تمام شده محصول تولیدی باید کاهش پیدا کند. برای این کار باید «پرت محصول» را کاهش دهیم و میزان مصرف را بهینه کنیم. برای این موضوع برنامههایی در دستور کار است و باید هدفگذاری صورت بگیرد. این موضوع تنها شامل تولید نمیشود، بلکه باید در بخشهای ستادی نیز برخی هزینهها را کاهش دهیم. ارزانی افزود: ۶۰ درصد هزینههای فولاد هرمزگان در بخش خرید مواد اولیه است. اگر از این میزان ۱۰ درصد صرفهجویی شود، با این اقدام ۶ درصد از هزینهها کاهش پیدا میکند. وی خاطرنشان کرد: ما هیچگاه به دنبال کاهش کیفیت و خدمات ارائه شده به کارکنان خود نیستیم، بلکه معتقد به مدیریت بهینه هزینهها هستیم. باید پول را در جای درست خرج کرد. روح این سازمان به نیروی انسانی آن است.

مطالب مرتبط
اروپا بر فولاد چین تعرفه جدید ضد دامپینگ بست
رشد مصرف ورق‌های فولادی در کشور
مشاهده نظرات