بهروزی‌فر:

باید زمینه حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران فراهم شود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران برای توسعه میادین نفتی و گازی اظهار کرد: نفت ایران بدون حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در کشور نمی‌تواند نقشی در جهان ایفا کند، زیرا ایران به تنهایی پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و بیش از ۷۰ درصد منابع لازم برای توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا تامین شود.

مرتضی بهروزیفر با تاکید بر اهمیت حضور شرکتهای بزرگ نفتی در ایران برای توسعه میادین نفتی و گازی اظهار کرد: ایران برای توسعه منابع هیدروکربنی خود به سه عنصر سرمایه، تکنولوژی و مدیریت پیشرفته نیاز دارد که هر سه این موارد با حضور شرکتهای طراز اول نفتی در کشور محقق میشود و چنانچه شرکتهای بزرگ نفتی دنیا در ایران حضور نداشته باشند، امکان توسعه ذخایر برای ایران وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه حضور شرکتهای بزرگ نفتی امکانات بالقوه نفتی و گازی ایران را به بالفعل میکند، افزود: ایران از دارندگان بزرگ منابع هیدروکربنی در جهان است اما اگر شرکتهای بزرگ نفتی در ایران حضور نداشته باشند، نمیتواند نقشی در جهان ایفا کنند و در سطحی که باید خود را نشان بدهد. تنها راهی که ایران میتواند متناسب با ذخایری که دارد، عمل کند حضور شرکتهای بزرگ نفتی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دوران تحریمها تصریح کرد: دولت یازدهم در سه سال نخست با مشکلات تحریم دست به گریبان بود. امکانات آماده بود اما بستر جذب فراهم نبود، اما در یک سال گذشته که سد تحریمها برداشته شد شاهد توسعه میدان پارس جنوبی، افزایش تولید نفت، بازاریابی و ... بودیم. دولت یازدهم با بسترسازی که فراهم کرد، امکان حضور شرکتهای بزرگ نفتی در دنیا را ایجاد کرد.

بهروزیفر با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری شرکتهای نفتی خارجی در ایران گفت: ایران به تنهایی امکان سرمایهگذاری برای توسعه میادین نفتی و گازی خود را ندارد. به عبارتی دیگر پولی برای سرمایهگذاری در کشور موجود نیست و بیش از ۷۰ درصد سرمایهگذاری در توسعه میادین نفتی و گازی باید توسط منابع خارجی تامین شود.

وی بر لزوم حضور شرکتهای خارجی طراز اول در توسعه میادین نفتی و گازی ایران تاکید کرد و گفت: باید بستر برای حضور شرکتهای تراز اول فراهم شود. این شرکتها که همراه با خودشان سرمایه، تکنولوژی و مدیریت پیشرفته به داخل کشور وارد میکند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات