رئیس اسبق سازمان بورس:

ابلاغیه جدید بانک مرکزی آینده‌نگر است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانک‌ها در صورت‌های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشته‌نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانکها در خصوص ارائه صورتهای مالی حاوی اطلاعات جامعتر را متکی بر نگاه «آیندهنگر» دانست.

علی صالح آبادی گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانکها در صورتهای مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشتهنگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورتهای مالی بحث IFRS را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورتهای مالی بانکها بایستی حاوی اطلاعات جامعتری باشد، با صورتهای مالی سنتی متفاوت است؛ در صورتهای مالی سنتی که قبلا تهیه میشد ریسکها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانکها بود. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین میکند که مثلا بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسکهای موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورتهای مالی منعکس کند تا فردی که صورت مالی را میخواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.

به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورتهای مالی جدید را میخواند، میتواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیلهای دقیقتری دست یابد؛ چراکه نوعی نگاه آیندهنگر بر این صورت مالی حاکم است.

صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بانکها برای تنظیم صورتهای مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورتهای مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانکها به تدریج دارند خود را با روشهای نوین و استاندارد تطبیق میدهند؛ سال گذشته با سیستمهای اطلاعاتی و دیتابیسها و نرمافزارها در بعضی بانکها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است.

وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیسها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانکها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان داد: به تدریج که نرمافزارها و دیتابیسها ارتقا پیدا کند، صورتهای مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول، اطلاعاتی در برخی صورتهای مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته باشد.

صالح آبادی همچنین در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که اصلاح و استانداردسازی صورتهای مالی بانکها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: این تحول باعث میشود بانکها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیقتری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیبشناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود. البته نمیتوان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف میشود اما طبعاً در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث میشود که برای کاهش آن برنامهریزی صورت بگیرد. بنابراین به نظر میرسد اقدام جدید، مقدمهای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است، فکر کند و از مخاطرات و ریسکهایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.

مشاهده نظرات