افزایش قابل توجه واردات دانه سویا توسط چین

افزایش تقاضا برای تأمین خوراک دامی و آبزیان از سوی چین این کشور با در رده بزرگترین واردکننده دانه سویا در جهان قرارداده و کارشناسان معتقدند که این روند همچنان ادامه خواهد داشت

مشاهده نظرات