موسی پور: نباید فرصت‌سوزی کنیم

پیشنهاد تاسیس مرکز تجاری ایران در قطر

یک تاجر ایران و قطر پیشنهاد داد: «ایران باید به سرعت نسبت به راه‌اندازی مرکز تجاری ایرانیان در قطر اقدام کند.»

عدنان موسی پور، نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به تحولات سیاسی منطقه و تیرگی روابط ریاض و دوحه اظهار داشت: «با توجه به نیاز قطر به تجارت با ایران به نظر میرسد در این شرایط بهترین راه برای توسعه تجارت با قطر، راه اندازی مرکز تجاری ایرانیان در قطر در موقعیت کنونی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»

وی با اشاره به حجم اندک تجارت ایران و قطر تصریح کرد: «میزان صادرات ایران به این همسایه حاشیه خلیج فارس در حدود 105 میلیون دلار و حجم واردات بین 10 تا 12 میلیون دلار است اما شرایط جدید که در منطقه ایجاد شده است، این کشور را به بازاری بزرگ برای ایران تبدیل کرده است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تنشهای پیش آمده میان عربستان و قطر تاکید کرد: «این اتفاقات سبب شده است روابط این کشور با امارات متحده عربی و بحرین و برخی دیگر از کشورها دچار تنش شود، در چنین شرایطی ایران میتواند در نقش یک تامینکننده مواد غذایی ظاهر شده و بازاری بزرگ را در منطقه از آن خود کند. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با اعلام آنچه حمایت قطر از تروریسم خواندند روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کردند.»

او گفت:« البته رقبای منطقهای ما نیز بیکار ننشستهاند و ترکیه نیز تلاشهایی را برای افزایش صادرات به منطقه در دستور کار قرار داده است.»

موسیپور با اشاره به اینکه بیش از 15 سال سابقه تجارت با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را در کارنامه خود دارد، تاکید کرد: «ما پیش از این فرصتسوزیهای فراوانی کردهایم و باید از این فرصت بهره کافی را ببریم. کشور ما نیازمند ایجاد شغل و کاهش وابستگی به نفت است و همین فرصتهاست که میتواند زمینه تحقق اهداف را فراهم کند.»

او گفت: «دولت نیز در شرایط جدید لازم است با تامین منابع مالی لازم به منظور تشویق صادرکنندهها برای ورود به بازار قطر، سوبسیدهایی را برای حمل و نقل دریایی در نظر بگیرد. از سوی دیگر تعریف مسیر سبز گمرکی برای صادرکنندهها خود در ایجاد فضایی بهتر موثر است.»

این فعال بازرگانی قطر را یکی از عمدهترین سرمایهگذاران جهان خواند و گفت: «نزدیکی به این همسایه ثروتمند، حتی میتواند زمینههای سرمایهگذاری قطریها در ایران را نیز فراهم کند.»

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات