تاثیر تاخیر در ارسال محموله‌های پلی اتیلن سبک قطر

در ترکیه، روند قیمت پلی اتیلن با توجه به افت قیمت‌ها در چین و کاهش قیمت نفت ضعیف است.

به گزارش ارانیکو به نقل از پتروتحلیل، با این حال بازار پلی اتیلن سبک خطی وضعیت بهتری نیست به پلی اتیلن سبک و سنگین دارد. با این حال بازیکنان بازار در حال حاضر درگیر تاثیر بحران قطر با دیگر کشورهای خاورمیانه، پس از بسته شدن ترافیک هوایی و دریایی هستند و این موضوع به چالش تبدیل شده است. البته فعالان بازار در حال بررسی نیازهای مشتریان و مسیریابی مجدد برای حمل محمولههای خود هستند. این در حالی است که ترکیه ۲۳ هزار و ۸۲۰ پلی اتیلن سبک از قطر در سال ۲۰۱۶ وارد کرده است و به این ترتیب قطر در رتبه بندی واردات به ترکیه در پنجمین رتبه تامین کننده قرار دارد.

قیمت پلی اتیلن سبک و فیلم در خاورمیانه در هفته جاری ۱۱۹۰ تا ۱۲۳۰ دلار در هر تن و ۱۱۴۰ تا ۱۱۵۰ دلار در هر تن برای پلی اتیلن سبک خطی و ۱۱۰۰ تا ۱۱۲۰ دلار در هر تن برای پلی اتیلن سنگین فیلم با ۶٫۵ درصد عوارض اضافه و به صورت نقدی در ترکیه گزارش شده است. این قیمت ها اندکی پایین تر از هفته گذشته است. یک تولیدکننده پلی اولفین جهانی، گریدهای پلی اتیلن سنگین  خود را ۲۰ تا ۵۰ دلار در هر تن کاهش داد.

همچنین پلی اتیلن سنگین ایران همچنان با فراوانی عرضه روبه رو است، اما نه به شدت هفته گذشته. به این ترتیب قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم ایران ۱۰۶۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن FCA / CPT ترکیه گزارش شده با ۶٫۵ درصد عوارض گمرکی و به صورت نقدی که نسبت به هفته قبل با ثبات بوده است.

همچنین قیمت EX5 ایران هم ۱۰۴۰ تا ۱۰۵۰ دلار در هر تن در هفته گذشته ذکر شده است که در حال حاضر ۱۰۳۰ تا ۱۰۵۰ دلار در هر تن است. همچنین پلی اتیلن سبک و سنگین نیز به ترتیب  در محدوده ۱۵۸۰ تا ۱۶۴۰ و ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰ دلار در هر تن گزارش شده است، پلی اتیلن سبک خطی نیز ۱۴۵۰ تا ۱۴۸۵ دلار در هر تن اعلام شده است.

بازیکنان بازار ترکیه انتظار تغییرات عمده را در بازار ندارند. یک خریدار گفت: به احتمال زیاد پلی اتیلن با توجه به هزینه های پایین تر اتیلن، قیمت انرژی و قیمت پلی اتیلن در اروپا و چین با تغییرات عمدهای روبهرو نشود. این در حالی است که احتمال دارد محموله هایی که قرار است تا پایان ژوئن از قطر وارد شوند با تاخیر روبه رو خواهند بود و این موضوع میتواند کاهش قیمت پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی را در کوتاه مدت محدود کند. با این حال احتمالا منابع جایگزین برای پلی اتیلن سنگین از ایران تامین شود.

مشاهده نظرات