همکاری مشترک ایران و کره جنوبی برای احداث واحدهای مینی ال ان جی

تفاهمنامه همکاری گازی ایران و کره جنوبی به منظور احداث واحدهای مینی ال ان جی به امضا رسید.

به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تفاهم نامه همکاری گازی ایران و کره جنوبی با حضور تیم ایرانی به مدیریت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در کره جنوبی به امضا رسید.

سعید پاکسرشت، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با اعلام این خبر، اظهار داشت:در این همکاری فنی 4 ساله قرار است دانش فنی واحدهای کوچک LNG ساخته و مورد تست و ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به این که بر اساس مفاد این توافقنامه، در پایان، مالکیت این دانش فنی متعلق به طرفین قرارداد است، تصریح کرد: این نوع از واحدهای مینی LNG به واسطه طراحی ویژه و متراکم تجهیزات، قابلیت قرار گرفتن در کانتینرهای مخصوص را داشته و بر اساس همین ویژگی، امکان نقل و انتقال و بکارگیری در نقاط مختلف را خواهند داشت.

پاکسرشت در ادامه افزود: کنسرسیوم طرف کرهای با مدیریت شرکت Oceanus بوده و اعضای آن، مرکز تحقیقات KITECH و شرکتهای DongHwa Entec, Sung-IL Encare, Gs EC, KoGas Tech و KGS هستند.

این در حالی است که ریاست کنسرسیوم طرف ایرانی نیز با شرکت ملی گاز ایران بوده و اعضای آن، انستیتو LNG دانشگاه تهران (ILNG)، پژوهشگاه صنعت نفت (RIPI) به همراه تعدادی از شرکتهای سازنده تجهیزات و شرکت مهندسی و اجرا هستند.

بنابراین گزارش، در مراسم امضای این توافقنامه که در تاریخ 8 ژوئن (18 خردادماه 96) در دفتر شرکت Oceanus در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، از طرف کنسرسیوم کرهای، مدیرعامل شرکت Oceanus، مدیر مرکز تحقیقات KITECH و نایبرییس KoGas Tech و از طرف هیأت ایرانی، پاکسرشت، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، وطنی، رییس انستیتو LNG و بزمی، قائممقام پژوهشگاه صنعت نفت توافقنامه مذکور را امضا کردند.

این گزارش حاکی است که طی این سفر، علاوه بر بازدیدهایی که از تأسیسات مربوط به این توافقنامه انجام شد، مذاکرات متعددی نیز بین هیأت ایرانی و شرکتهای کرهای صورت گرفت که از مهمترین آنها میتوان به مذاکره حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت KoGas اشاره کرد.

شرکت KoGas بزرگترین واردکننده LNG در کره جنوبی بوده و تأمینکننده اصلی گاز این کشور است. این در حالی است که این شرکت به نمایندگی از طرف کره جنوبی، ریاست دورهای IGU را برای دوره آتی (2021-2018) بر عهده دارد.

مشاهده نظرات