افزایش ستاره‌های کیفی محصولات ایران خودرو

افزایش کیفیت محصولات تولیدی از طریق بهبود مستمر در فرآیندها و زنجیره تامین و تولید، رکن اصلی فعالیت در ایران خودرو به شمار می‌رود.

به ویژه در سالهای اخیر با عبور از موضوع تیراژ تولید و دستیابی به سطح تولید یکنواخت و اقتصادی، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات از محورهای اصلی فعالیتهای ایرانخودرو بوده است. مقوله کیفیت در کلیه فرآیندها از تامین و تولید تا خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو سرفصل فعالیتها قرار گرفته و نتایج ارزیابیهایی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر میشود نیز موید این امر است.

در روش جدید ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل که از دی ماه سال ١٣٩٤ با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به اجرا گذاشته شده، دیدگاهها و نظرات مشتریان با شاخصهای سختگیرانهای به کار گرفته میشود.

در این روش خودروها در دو مرحله استاتیک و دینامیک مورد ارزیابی قرار میگیرند. در مرحله استاتیک، خودرو از نظر پارامترهای ظاهری، درز و فواصل بدنه، هم سطحی قطعات و رنگ مورد ارزشیابی قرار میگیرد و در مرحله دینامیک، عملکرد کلی سیستمهای خودرو مانند عملکرد موتور، تعلیق و ترمز، فرمان، سیستمهای الکترونیکی خودرو و... مورد ارزشیابی قرار میگیرد. در این روش، تمرکز اصلی بر ایرادات ایمنی و عملکردی خودروها با محور قرار دادن نظرات مشتریان است به نحوی که در صورت بروز ایرادات ایمنی یا عملکردی بارز، خط تولید خودروساز متوقف و از تحویل این خودروها به مشتری جلوگیری به عمل میآید.

در صورت بروز ایرادات مهم و عملکردی، ایرادات با نمره و وزن بالایی در ارزیابیها لحاظ میشود. نمرات نهایی و سطح کیفی هر خودرو با نشان ستاره در گزارشهای شرکت بازرسی لحاظ میشود. روش نوین ارزیابی شرکت بازرسی مطابق با استانداردها و رویههای جهانی است.

افزایش ستاره در محصولات ایران خودرو

اجرای پروژههای ارتقای کیفیت در بخشهای مختلف ایران خودرو، در چندماه اخیر به ثمر نشسته و منجر به افزایش ستارههای کیفی محصولات ایران خودرو شده است.

تندر ٩٠ و محصول رانا در سال گذشته سه ستاره کیفیت را به دست آوردهاند. محصول پرطرفدار و جوان پسند ایران خودرو یعنی پژو ٢٠٦ هاچ بک در مهرماه سال گذشته ٢ ستاره کیفیت داشت که توانست در آبان ماه این سال تعداد ستارههای خود را به ٣ ستاره افزایش دهد. ٢٠٦ صندوقدار نیز در شهریورماه ٩٥ توانست تعداد ستارههای خود را از ٢ به ٣ ستاره ارتقا دهد. همچنین وانت تندر ایران خودرو در سال گذشته با کسب سه ستاره کیفیت توانست صدرنشین جدول سطوح کیفی وانتهای تولید داخل شود. دنا نیز از دیگر محصولات ایران خودرو در سال ٩٥ دوستاره شد.

تندر اتوماتیک ایران خودرو هم به جمع ٤ ستارهها پیوست

در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازررسی و استاندارد ایران مبین افزایش ستارههای تندر اتوماتیک ایران خودرو بود. در این گزارش تندر اتوماتیک ایران خودرو از سطح کیفی ٣ ستاره به ٤ستاره ارتقا یافته است. همچنین در همین ماه، گروه صنعتی ایران خودرو در ارزشیابی شرکت رنو، موسوم به آدیت جامع ٠٠٦١١ در بین کارخانههای تولیدکننده محصولات رنو در منطقه، موفق به کسب نشان برتر و درخشان سبز شد. این موضوع نشاندهنده اهتمام ایران خودرو در کسب بالاترین عناوین از سوی سازمانهای ارزیابیکننده است. در این میان شرکت ایران خودرو با ارایه طرح فیس لیفت تندر، موسوم به تندرپلاس، رویکردی مستمر و همهجانبه را در استمرار مسیر ارتقای کیفیت محصولات رنو تولیدی خود در پیش گرفته است.

سورن دو ستاره شد

در فروردین ماه سال جاری سمند سورن ایران خودرو توانست از یک ستاره عبور کرده و دوستاره کیفیت را از آن خود کند. در سال ٩٦ پروژههای بهبود کیفی در ایران خودرو درحال به بار نشستن است و در دو ماه ابتدایی امسال محصولات ایران خودرو توانستند دو ستاره به سبد ستارههای کیفیت خود بیفزایند.

سوزوکی گراند ویتارا ٤ ستاره شد

ایران خودرو خراسان از سایتهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو محسوب میشود. این سایت که تولید محصولات سوزوکی گراندویتارا، هایما و ٤٠٥ را برعهده دارد برنامههای متنوع و پروژههای کیفی متعددی را برای بهبود محصول به اجرا گذاشته است.

در دی ماه سال گذشته محصول سوزوکی گراندویتارا توانست از سطح سه ستاره به چهار ستاره کیفی ارتقا یابد. این خودرو، توانست با اجرای برنامههای بهبود متعدد در فرآیند تولید جایگاه کیفی خود را در میان محصولات همکلاس ارتقا دهد. پیگیری مستمر ایرادات مرتبط با قطعات و مجموعهها از سازندگان، برنامهریزی و اجرای مستمر ممیزی مطابق با الزامات تعریف شده و پیگیری اقدامات اصلاحی از جمله دلایل ارتقای کیفی محصولات ایران خودرو خراسان بوده است.

پایش وضعیت آلایندگی و تطابق تولید محصولات با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست، بازنگری و تثبیت ابزارهای سیستم تولید و کیفیت درسالنهای بدنه، رنگ و مونتاژ شامل آموزش به کارکنان، بازنگری و به روزآوری ابزارهای سیستم و همکاری در طرحریزی فرآیندهای کیفی مربوط به پروژهERP/SAP از دیگر اقدامات انجام شده در واحد کیفیت سایت خراسان است.

نقشه راه کیفی ایران خودرو

براساس نقشه راه ترسیم شده برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی ایران خودرو، همه محصولات این شرکت دارای برنامه مشخصی برای کسب ستارههای کیفی هستند.

همانطور که اشاره شد، پروژههای بهبود کیفیت در زنجیره تولید ایران خودرو از تامین تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاشته شده است، نتایج ارزیابیها نیز حکایت از بهبود در آن دارد. کلیه محصولات ایران خودرو درسال گذشته در شاخص IQS (تعداد ایراد اعلام شده از سوی مشتریان در ١٠٠ دستگاه خودروی تحویل شده) نیز بهبود ٨ تا ٢٦ درصدی را تجربه کردند. همچنین در سه حوزه محصول، فروش و خدمات پس از فروش علاوه بر حفظ سطح کیفی از سال ٩٤، افزایش دو درصدی در میزان رضایت از کیفیت محصولات و افزایش ٥ درصدی بهبود در حوزه فروش و خدمات پس از فروش حاصل شده است.

کسب نتایج و ارتقای سطح کیفی محصولات مرهون اقدامات مشترک و نظام یافته کلیه واحدهای سازمانی ایران خودرو است. واحدهای زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو از حوزه تامین تا خدمات پس از فروش به طور یکپارچه و هماهنگ، پروژههای بهبود کیفیت را در راستای کیفیسازی محصولات و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان، با تمرکز بر نظر مشتریان در سرلوحه اقدامات خود قرار دادهاند.

برنامههای سال ٩٦ برای افزایش ستارههای کیفی

ارتقای کیفیت در تمام بخشهای زنجیره ارزش تولید ایران خودرو در اولویت قرار دارد. برای سال ٩٦ نیز برنامههای متنوعی پیش بینی شده که با اجرای آن ستارههای کیفت محصولات افزایش خواهد یافت. ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی، سیستمها، پروژههای انواع موتور و پروژههای زیر ساختاری از جمله برنامههای سال جاری است.

اجرای سیستمهای تولید و کیفیت در تمامی فرآیندها با رویکرد اثر بخشی شامل مدیریت دیداری، ماتریس تضمین کیفیت، جلسات مدیریت بر نتایج کیفی نیز از دیگر اولویتهای ترسیم شده برای تحقق در سال جاری است.

مهار نوسانات کیفی در شاخص کیفیت، کاهش ایرادات موتوری از نظر مشتریان، کاهش شکایت رنگ با منشأ فرآیند، بهبود کیفیت دوام قطعات بر مبنای شاخصهای CSI دوام و C١٠٠ شش ماهه از دیگر پروژههای تدوین شده است.

بهبود کیفیت قطعات و مجموعههای خاص مانند گیربکس، صندلی، چراغها، سیستم تعلیق و جلوبندی، کاهش هزینههای کیفی خدمات پس از فروش مرتبط با قطعه و انتقال آن به سازندگان قطعات، اجرای سیستم کنترل Tower Control، بازنگری انبار داغی قطعات و تبدیل به آزمایشگاه برای قطعات خاص، بازنگری استاندارد آدیت محصول بر مبنای نظرات مشتریان و استقرار فرآیند آدیت یا میزان فرسودگی خودرو بعد از مدت مشخص نیز در برنامههای بهبود برای سال ٩٦ تبیین شده است.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات