نفت خام

مصرف سرانه نفت خام در بین اعضای اوپک

علیرغم افزایش قابل توجه مصرف سرانه نفت خام در بین اعضای اوپک طی سه دهه گذشته این روند طی سالهای اخیر با کاهش روبرو شده است

مشاهده نظرات