ظریف:

تهدید و تحریم راه حل مشکلات میان کشورها نیست

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: محاصره، تحریم، تهدید و مجازات نمی‌تواند برای حل بحران در شورای همکاری خلیج فارس نتیجه بخش باشد.

تلویزیون الجزیره به نقل از وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: حل مشکلات میان کشورها از طریق فشار، تهدید و تحریم ممکن نیست.

بر اساس گزارش صدا و سیما، این شبکه اعلام کرد: آقای محمدجواد ظریف در گفتوگویی با شبکه الجزیره گفت: محاصره، تحریم، تهدید و مجازات نمیتواند برای حل بحران در شورای همکاری (خلیج فارس) نتیجهبخش باشد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات