ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت امسال هم برقرار است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه با تدبیر دولت از سال 93 تاکنون واردات برنج براساس نیاز واقعی کشور بوده، گفت: امسال نیز ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد تا پایان آذرماه که زمان برداشت برنج داخلی است، برقرار خواهد بود.

دلاور حیدرپور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه امسال 213 هزار هکتار از زمینهای استان مازندران زیرکشت شالی برنج رفته است، افزود: پیشبینی میشود امسال حدود یک میلیون و 300هزار تن شلتوک برنج در استان تولید شود. وی با بیان اینکه نیاز واقعی سالانه کشور به برنج سه میلیون تن است، گفت: نیاز واقعی به واردات برنج نیز کمتر از 600هزار تن است.

وی ادامه داد: پیشبینی میشود امسال حدود 100هزار هکتار از زمینهای استان زیر کشت دوباره برنج و یا پرورش ساقه شالی (رتون) برود.

وی سطح زیر کشت ارقام پر محصول امسال را حدود 70 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: شیرودی، فجر و خزر عمده ارقام پرمحصول است.

حیدر پور با بیان اینکه امسال حدود سه هزار هکتار از زمین های بایر و باغات درجه سه استان زیر کشت برنج رفته است، اظهار داشت: همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم ، با ایجاد ثبات قیمت برنج، مدیریت و کنترل برنجهای وارداتی، ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت و مکانیزهشدن کشاورزی، حفظ زمین برای برنجکاری مورد استقبال بیشتر کشاورزان قرار گرفته است.

در حال حاضر عمده زمینهای شالی در مرحله ظهور خوشه و خوشهبندی قرار دارد و سالانه حدود یک میلیون تن برنج سفید برابر با 42درصد نیاز کشور در استان مازندران تولید میشود. وی به پرداخت 435 میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای کشاورزی مازندران در سال 95 اشاره کرد و گفت: 114میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون با 15درصد سود، 100میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه گلخانه و پرورش ماهی در قفس و 220میلیارد تومان از محل بسته رونق تولید برای 800طرح تولیدی و خدماتی کشاورزی پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به تجهیز، یکپارچهسازی و نوسازی زمینهای شالیزاری در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه هزار هکتار از زمینهای استان تسطیح و نوسازی و تحویل کشاورزان شد.

حیدرپور با بیان اینکه تاکنون 60 هزار هکتار از زمینهای استان تسطیح و یکپارچهسازی شده است، گفت: براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور 110 هزار هکتار از زمین های مازندران و گیلان باید تجهیز و نوسازی شود.

بهرهبرداری از 43 طرح تولیدی و خدماتی کشاورزی مازندران

همزمان با هفته جهاد کشاورزی 43 طرح تولیدی و خدماتی با سرمایهگذاری 157میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هشت طرح کشاورزی تولیدی و 35طرح خدماتی است. وی ظرفیت تولیدات طرحهای آماده بهرهبرداری را 557تن اعلام کرد و بیان داشت: 31نفر نیز در این طرحها مشغول به کار شدند. وی با اشاره به اینکه این طرحها در 87روستا و برای سه هزارو 369 خانوار است، ادامه داد: طرحها در بخشهای آب و خاک، دام و طیور، زراعی و باغی، شیلات و صنایع تبدیلی و خدماتی است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات