ماموریت شهردار آینده پایتخت برای بهبود 55 شاخص بررسی شد

کیفیت زندگی در تهران 1400

کیفیت زندگی در «پایتخت 1400» بر اساس چشم‌انداز هدف‌گذاری‌شده برای 55 شاخص در 7 حوزه مرتبط با شهر، به تصویر کشیده شد.

مشاهده نظرات