ضرورت حل‌وفصل موضوع نرخ خوراک مصوب پتروشیمی‌ها

مدیرعامل هلدینگ تاپیکو در این دیدار، ضمن تاکید به تاثیر صنعت پتروشیمی و ارز پتروشیمی‌ها در تغییرات نرخ ارز به تفصیل به مسائل مربوط به صادارت محصولات پتروشیمی پرداخت.

به گزارش ارانیکو به نقل از پتروتحلیل، مهندس پیوندی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو در نشست بررسی مشکلات صنعت پتروشیمی با حضور دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران صنعت پتروشیمی کشور گفت: روشن شدن موضوع عطف به ماسبق کردن مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در مورد تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی که در اردیبهشت سال ۹۲ مصوب شد، اما اجرای آن از مهرماه سال ۹۱ درخواست شده است، ضرورت دارد.

مهندس پیوندی طی نشستی که با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عمل آمده بود، پیرامون بررسی مشکلات صنعت پتروشیمی با دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد، دکتر کرباسیان رئیس کل کمرگ جمهوری اسلامی ایران، دکتر خزائی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، آقای تقوی نژاد و مدیران عامل هلدینگهای صنعت پتروشیمی دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل هلدینگ تاپیکو در این دیدار، ضمن تاکید به تاثیر صنعت پتروشیمی و ارز پتروشیمیها در تغییرات نرخ ارز به تفصیل به مسائل مربوط به صادارت محصولات پتروشیمی به کشور چین و اهمیت ارز تولیدی صنعت پتروشیمی در بازار ارز پرداخت و در ادامه گفت: شرکتهای پتروشیمی نیاز به ارز دارند و ارز مازاد خود را نیز در بازار می فروشند، زیرا از این طریق باید قطعات و تجهیزات کلیدی خود را تامین کنند.

پیوندی در ادامه با درخواست از وزیر اقتصاد در مورد نرخ خوراک مصوبه اردیبهشت ماه سال ۹۲ گفت: روشن شدن موضوع عطف به ماسبق نمودن مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در مورد تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی که در اردیبهشت سال ۹۲ مصوب گردید اما اجرای آن از مهرماه سال ۹۱ درخواست شده است، ضرورت دارد. چرا که بارمالی بسیار سنگینی برای پتروشیمیها ایجاد کرده است.

وی همچنین از دکتر طیبنیا جهت حلوفصل موضوع نرخ خوراک مصوب درخواست کرد و اظهار داشت: موضوع نرخ خوراک منجر به ایجاد طلب شرکت گاز از شرکتهای مصرف کننده خوراک گاز  شده که بعضا باعث مشکلاتی در مورد ثبات خوراگ گاز پتروشیمیها بویژه در واحدهای متانول و اوره شده است.

گفتگو برای حل مشکلات مالیاتی شرکت های پتروشیمی، اخذ  تضامین دولتی برای بازگشایی فاینانس ها برای شرکت های بخش خصوصی صنعت پتروشیمی و کاهش نرخ بهره اخذ وام از صندوق توسعه ملی مشابه سایر صنایع برای صنعت پتروشیمی از دیگر محورهای گفتگو بین فعالان صنعت پتروشیمی و وزیر اقتصاد بود.

مشاهده نظرات