دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور:

شوک قیمتی مسکن با مالیات جدید در راه است

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: شوک قیمتی مسکن در سال ۹۱ بین قدرت خرید مردم و قیمت بازار فاصله بزرگ ایجاد کرده است و اعمال قانون جدید مالیاتی به این شکاف دامن می‌زند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور درباره روش جدید محاسبه مالیات ساختوساز مسکن گفت: در این روش پایه ارزش معاملات املاک جابهجا شده است و نحوه محاسبه سود و زیان بر اساس ارزش معاملاتی املاک نیست بنابراین زود است که بخواهیم قضاوت کنیم آیا قانون مالیاتی جدید بهنفع سازندگان مسکن شده یا خیر.

وی افزود: بر اساس آنچه کارشناسان مسکن بررسی کردهاند به نظر میرسد در شرایط فعلی بار مالیاتی سنگین در حوزه ساختوساز مسکن اعمال خواهد شد. پورحاجت اضافه کرد: صنعت مسکن اکنون در شرایط مناسبی نیست زیرا 4 سال در رکود است به همین علّت باید بسترهای تشویقی و انگیزشی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برداشتها از قانون متفاوت است، گفت: بر اساس قانون، مالیات بر ساختوساز است یعنی بهروی سرمایه گذاری بر مسکن مالیات تعیین شده است و این یک نوع انحراف است و مالیات سنگین بر دوش تولید مسکن ایجاد میکند.

پورحاجت افزود: مخالف اعمال مالیات در حوزه مسکن هستیم زیرا بار مالی آن در نهایت به مردم منتقل میشود. وی با ابراز اینکه بخش خصوصی در پی عدالتمحور بودن مالیات است، ادامه داد: مقطع کنونی زمان مناسبی برای فرمول جدید مالیاتی برای ساختوساز مسکن نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: شوک قیمتی مسکن در سال 91 بین قدرت خرید مردم و قیمت بازار فاصله بزرگ ایجاد کرده است و اعمال قانون جدید مالیاتی به این شکاف دامن میزند. پورحاجت افزود: در شرایط فعلی اجرای قانون جدید مالیاتی موجب میشود صنعت مسکن دچار رکود شود و این بهنفع مردم نیست.

وی اضافه کرد: انتظار داریم آئیننامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم در فضای تعامل و تدبیر، در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و دغدغههای بخش خصوصی لحاظ شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با یادآوری اینکه «9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنیم و شهرداریها هم برای صدور پروانه مسکن، عوارض میگیرند»، گفت: با اجرای قانون جدید امور مالیاتی فرار سرمایه از مسکن صورت خواهد گرفت و با شرایطی که به وجود میآید بار مالی این مالیاتها بر دوش مردم خواهد افتاد و بهروی قیمت مسکن تأثیر دارد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات

صادرات زیتون بدون هیچ سقفی

غذایی و کشاورزی

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

غذایی و کشاورزی

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد؟

غذایی و کشاورزی