سنا تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریم‌های کنونی علیه این دو کشور را تصویب کرد.

به نقل از شبکه خبری اماسانبیسی، سنای آمریکا طرح تحریمهای جدید علیه ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریمهای کنونی ضد این دو کشور را با ۹۸ رأی موافق تصویب کرد.

در همین حال، پیش از رأیگیری درباره این طرح، سنای آمریکا متممی را  که توسط سناتور بن کاردین برای معافیت ناسا از طرح اعمال تحریمهای جدید علیه ایران و روسیه ارائه شده بود، با ۹۴ رأی موافق و شش رأی مخالف، تصویب کرد.

همچنین مجلس سنای آمریکا متمم سناتور گراهام درباره طرح تحریمهای ایران را تصویب کرد.

در جلسه سنا درباره قانون موسوم به «متمم گراهام، درباره طرح تحریمهای ایران/S.722»، رایگیری شد و هر صد سناتور به این اصلاحیه رأی مثبت دادند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات