بازگشت بورس بازان در دو سناریو

پس از افت عمومی قیمت سهام در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، چهارشنبه سرمایه‌گذاران جو آرام‌تری را شاهد بودند، جوی که شاید امیدها برای به تعادل رسیدن بازار را افزایش دهد.

نماگر بازار سهام کشور در چهارشنبه با رشد اندک 39 واحدی (معادل 05/ 0 درصد) مواجه شد و در ارتفاع 79 هزار و 466 واحد قرار گرفت. شاخص هموزن اما افزایش 85 واحدی معادل 5/ 0 درصد را تجربه کرد. اختلاف رشد این دو شاخص توجه دوباره سهامداران به شرکتهای متوسط و کوچکتر بورسی را نشان میدهد. امری که در مقاطع مختلف از ابتدای سال جاری در زمان رکود بازار مشاهده شده است. به نظر میرسد کاهش قیمتها در برخی نمادها به اندازهای بوده است که حالا توجیه فروش در این سهمها از بین رفته است. بر همین اساس نیز روز گذشته بازار شاهد جو آرامتر و مناسبتری بود.

یکی از صنایع مورد اقبال سرمایهگذاران طی معاملات چهارشنبه، گروه خودرو بود. خودرو در صدر صنایع با بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار داشت. شاخص این صنعت نیز با رشد حدود 7/ 1 درصدی سومین صنعت پربازده بازار بود. توجه دوباره معاملهگران به نمادهای زیرمجموعه گروه خودرویی دیروز در حالی شکل گرفت که کارشناسان دو سناریو را برای ادامه مسیر این نمادها و احتمالا کل بازار در کوتاه مدت پیشبینی میکنند.

سناریوی اول: برخی کارشناسان معتقدند هر چند وضعیت بنیادی شرکتهای زیرمجموعه گروه خودرو پس از برجام رو به بهبود بوده است و خبرهای مثبتی پیرامون این شرکتها وجود دارد، اما ریزشهای اخیر قیمتی این نمادها و سیگنالهای تکنیکال در کنار احتمال بازگشایی ساپیا عامل ایجاد این موج تقاضا بوده است(در دوره اخیر ریزش قیمتها، قیمت برخی نمادهای خودرویی به کف تکنیکال خود رسیده اند). این موج تقاضا با بازگشایی نماد سایپا و با احتمال بالای حمایت معاملهگران و مالکان عمده آن، از این سهم میتواند ادامهدار باشد.

سناریوی دوم: کارشناسان طرفدار سناریوی دوم معتقدند هرچند ریزشهای قیمتی اخیر خودروییها و احتمال بازگشایی نماد سایپا موجب ایجاد موج مثبت در گروه خودرویی شده است، اما حجم و ارزش پایین فعلی معاملات سدی در برابر ادامه این مسیر است ضمن اینکه ریسکهای مربوط به بازار جهانی نیز مانع ادامه این موج مثبت خواهد شد.

تقاضای خودروییها به کجا ختم میشود؟

ولید هلالات، کارشناس بازار سهام به بررسی دلایل ایجاد تقاضا در گروه خودرویی پرداخت و گفت: به نظر میرسد شایعات پیرامون تعدیل مثبت دوباره بزرگترین نماد خودرویی یعنی سایپا یکی از دلایل شکل گرفتن موج مثبت در دیگر نمادهای همگروه آن طی معاملات دیروز بوده است. ضمن اینکه بسیاری از نمادهای زیرمجموعه این گروه تحت تاثیر مسیر ریزشی قیمتها در هفتههای اخیر به کف تاریخی خود رسیده بودند (بهطور مثال قیمت دو نماد «خاور» و «خپارس» به زیر ارزش اسمی رسیده بود).

از این رو معاملهگران با شناسایی کف قیمتی به خرید سهام خودرویی اقدام کردند. هلالات در ادامه افزود: افت محسوس ارزش معاملات به سطوح کمتر از 80 میلیارد تومان در روزهای اخیر نشان میدهد این موج به وجود آمده در گروه خودرویی و برخی تک سهمهای دیگر، چندان با اهمیت نیست و بر همین اساس در این بازار کم حجم پیشبینی مسیر آتی این موج مثبت، نمیتواند یک پیشبینی تحلیلی باشد. پیشبینی روند آتی این گونه موجها در بازار پررونق امری منطقی است اما در بازار رکودی نمیتواند از گزارههای منطقی و تحلیلی نشات بگیرد. با این همه این احتمال وجود دارد که بازگشایی «سایپا» که شایعات از یک تعدیل مثبت چند ریالی حکایت میکند، بتواند بر معاملات دیگر نمادهای خودرویی اثر گذار باشد. با توجه به اینکه انتظار حمایت برخی معاملهگران و مالکان عمده از این سهم وجود دارد، بعید نیست که قیمت سهام این شرکت با رشد مواجه شود.

در صورت وقوع این رشد قیمتی، موج مزبور به معاملات دیگر سهمهای این گروه نیز سرایت خواهد کرد. در این میان محمد نوربخش، تقاضای ایجاد شده در نمادهای خودرویی را ناشی از دوره اصلاح قیمتی اخیر دانست و گفت: برخی نمادهای زیر مجموعه خودرویی به کف قیمتی خود نزدیک شدند. بر همین اساس نیز نزدیک شدن به این سطوح قیمتی اقبال معاملهگران (تحت تاثیر رفتارهای هیجانی) را به این نمادها به دنبال داشت. البته شایعه بازگشایی نماد سایپا در روزهای آتی نیز در این میان بیتاثیر نبوده است. نوربخش افزود: مشکلات بنیادی بازار سهام کشور به اندازهای است که ادامه این موجهای ناشی از هیجانات آن هم در دوران رکودی بعید به نظر میرسد. وی ادامه داد: نسبت قیمت بر درآمد فعلی بازار سهام در مقایسه با نرخ سود بانکی، همچنان نمیتواند بازار سهام را بهعنوان یک بازار جذاب نزد سرمایهگذاران قرار دهد از طرفی ریسکهای مربوط به بازارهای جهانی نیز در این میان احتمال تضعیف معاملات سهام را دارد.

بازارهای جهانی

یکی از موارد ذکر شده در صحبت کارشناسان، ریسکهای مربوط به بازارهای جهانی بود. هر چند قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی نوسانات منفی اندکی را تجربه کرده است اما وضعیت اقتصادی چین و احتمال رشد شاخص دلار بهعنوان عوامل تضعیفکننده، قیمتها در بازارهای جهانی را تهدید میکند. آمارها از وضعیت اقتصادی چین چندان مناسب نیست و نگرانیهایی در مورد روند قیمتها در بازارهای جهانی را به وجود آورده است. از طرفی جلسه امشب فدرال رزرو در مورد تعیین نرخ بهره آمریکا نیز در روند قیمت کامودیتیها اثر گذار خواهد بود. پیشبینیها از احتمال بالای افزایش نرخ بهره آمریکا حکایت دارد. این موضوع با افزایش دادن رقم شاخص دلار بر بازارهای کالایی اثر تضعیفکننده خواهد داشت. با توجه به ارزش بازار بالای نمادهای وابسته به بازارهای جهانی فعال در بورس تهران، این موضوع نیز مانعی بر سر شکل گرفتن تعادل معاملات سهام خواهد بود. البته باید دید برآیند افزایش تقاضای فصلی ( بهعنوان یک عامل حمایتی) با توجه به نزدیک شدن به نیمه دوم سال میلادی و در مقابل وضعیت اقتصاد چین و احتمال رشد شاخص دلار در نهایت روند قیمت بازارهای پایه را چگونه پیش خواهد برد.

در بازار چه گذشت؟

در بازار نماد معاملاتی کشتیرانی ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی شازند بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص کل داشتند. در مقابل نماد معاملاتی پارسخودرو، سرمایهگذاری توسعه ملی و پالایش نفت بندرعباس مانع از ریزش بیشتر نماگر این بازار شد. در بازار دیروز معاملهگران توجه ویژهای به نمادهای خودرویی داشتند. در این گروه اکثر نمادها سبزپوش به کار خود پایان دادند. نمادهای زیر مجموعه گروه انبوهسازی نیز دیگر گروه مورد توجه معاملهگران بود. این نمادها دیروز عمدتا با رشد قیمت مواجه شدند. گروه انبوهسازی نیز در بین صنایع سبزپوش بازار قرار داشت. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کنترل خوردگی تکینکو، مس شهید باهنر، شهد ایران، سرماآفرین، لنت ترمز ایران، آهنگری تراکتورسازی ایران و تولید محور خودرو بود.

در مقابل نمادهای سیمان اردبیل، شیشه و گاز، سرمایه صنعت بیمه، شهد، سرمایه توسعه صنعتی ایران، کاشی الوند و آلومراد با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند. دیروز سرمایهگذاران بورس تهران برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق مشارکت کارکنان نفت، سهام نیرو ترانس، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سهام مس شهید باهنر و اوراق صکوک سایپا بیشترین سنگینترین صفهای خرید را تشکیل دادند. در سوی دیگر واحدهای پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک بناگستر کرانه، سهام سیمان خزر، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، سهام سرمایهگذاری صنعت بیمه، سیمان مازندران و اوراق مشارکت ملی نفت ایران طولانیترین صفهای فروش را تجربه کردند.

مشاهده نظرات