افزایش تولید روزانه ۳ میلیون بشکه نفت چگونه محقق می‌شود؟

معاون شرکت ملی نفت ایران اخیرا از پیش‌بینی افزایش تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت ایران در آینده خبر داد.

موضوعی که اگر محقق شود، قدرت کشورمان را در بازارهای جهانی نفت افزایش داده و چنانچه روال کنونی تعامل صنعت نفت ایران با غولهای نفت جهان طی شود و تکنولوژی لازم به شرکتهای داخلی انتقال یابد، تحقق افزایش تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت نه تنها باعث نیاز بیشتر کشورهای فاقد منابع هیدروکربوری به تعامل با ایران و در نتیجه تحقق اهداف اقتصادی کشور خواهد شد، بلکه ایران میتواند به عنوان یک کشور صاحب منبع و تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشد.

غلامرضا منوچهری در حاشیه نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به تفاهمنامههایی که برای توسعه میادین بین شرکت ملی نفت و شرکتهای داخلی و خارجی امضاء شده است، گفت: طبق نتایج این تفاهمنامهها پیشبینی میشود حدود سه میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت کشور اضافه شود. ایران در مجموع نفت و گاز مقام اول را در دنیا دارد. براساس بررسیهایی که تاکنون انجام شده میزان نفت و کاندنسیت قابل برداشت ایران ۱۵۵ میلیارد بشکه است.

به گفته وی حدود  ۲۴ تفاهمنامه امضاء شده و تعداد مطالعاتی که براساس این تفاهمنامهها انجام شده ۷۰ مطالعه است.این تفاهمنامهها علاوه بر مطالعاتی که روی میادین در بخش بالادست صورت گرفته باعث میشود دید گستردهتری نسبت به توسعه میادین ایجاد شود. بخش قابل توجهی از این ارزیابیها در ارتقاء ضریب بازیافت متمرکز بوده که نتایج خوبی داشته است.

منوچهری در این مراسم از افزایش روزانه سه میلیون بشکه نفت به تولید کشور خبر داد و گفت : تاکنون و طبق مطالعات انجام شده پیشبینی میشود حدود سه میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید فعلی کشور اضافه شود. البته این پروژهها درازمدت بوده و به ۱۰ سال زمان نیاز دارد تا این تولید اضافی حاصل شود، اما این افزایش تولید میتواند قابلیت ایران را در تولید نفت افزایش دهد و ذخائر اثبات شده را بالا ببرد. پیشبینی میشود ظرف دو سال آینده ۸۰ میلیارد دلار قرارداد امضاء شود که این موضوع باعث بهکارگیری ظرفیت پیمانکاران ایرانی میشود.

این مباحث درحالی از سوی معاون شرکت ملی نفت ارائه شد که امیرحسین زمانینیا، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت نیز پیش از آن با اشاره به امضای MOU با شرکتهای بزرگ نفتی دنیا برای توسعه میادین نفتی ایران گفته بود  مذاکرات با این شرکتها درحال نزدیک شدن به مرحله مذاکرات قراردادی است.به طور کلی حدود  ۲۷ یا ۲۸ میدان نفتی در ایران وجود دارد که برای این میادین مذاکرات با ۲۷ یا ۲۸ شرکت بین المللی ادامه دارد.

به گفته وی شرکتهای بین المللی از کشورهای مختلف برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کردهاند. شرکتهای روسی از جمله  لوک اویل، گس پروم، زاروبژنفت، شرکتهای اروپایی مانند توتال، شرکتهای چینی، پرتامینا و...  برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کرده و مذاکره با این شرکتها ادامه دارد. البته شرکتهای دیگر دنیا نیز برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار علاقه میکنند اما صلاحیت آنها باید ابتدا توسط شرکت ملی نفت تایید شود.

همچنین علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود حدود ۲۰ تفاهم نامه و  HOA با شرکتهای بینالمللی نفتی که بسیار معتبر هستند امضا شده و به جز تعدادی که تقاضای مطالعه میدانی مشترک را داشتند، هرکدام از شرکتها یک میدان را برای مطالعه انتخاب کردند. مهلت شش ماهه بسیاری از شرکتها هنوز تمام نشده است. تا کنون شش مطالعه فنی از شرکتهای لوک اویل، مرسک، توتال، اینپکس، پرتامینا و یک شرکت دیگر دریافت شده است.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی کشور از نظر مالی، تکنولوژی و دانش فنی آنچه که آینده طلای سیاه را در ایران روشن میکند به ثمر رسیدن تفاهمنامههایی است که با شرکتهای خارجی امضا شده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات