جزئیات وام با ضمانت یارانه نقدی/ ۵میلیون وام با بازپرداخت ۵ ساله

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرچند اعطای وام به‌پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت، اما بانک‌ها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف شده‌اند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات

بررسی بازارهای جهانی فولاد

فلزات و معادن

سه گلوگاه صنعت نساجی

نساجی و پوشاک

صادرات چای ۴۱ درصد افزایش یافت

غذایی و کشاورزی

ماهنامه نساجی امروز (شماره 233)

نساجی و پوشاک