5 توصیه مالی که باید نادیده بگیرید

با آنکه کارشناسان مالی قلبا نفع شما را می‌خواهند، حقیقت این است که وضعیت هر کسی با شخص دیگر متفاوت است و توصیه‌ای که ممکن است برای کسی جواب بدهد ممکن است لزوما برای شخصی دیگر مفید نباشد.

با داشتن این واقعیت در ذهن، باید توصیههایی را که نباید به آنها توجه کرد، شناخت. توصیههای زیر، توصیههایی هستند که یا باید آنها را نادیده بگیرید یا باید به دقت آنها را بررسی کنید.

در جوانی به شدت سرمایهگذاری کنید

چرایی توصیه: بیشتر کارشناسان مالی به شما خواهند گفت که هنگام جوانی، بهترین زمان برای سرمایهگذاری شدید است زیرا سالهای زیادی پیش روی شماست که میتوانید در آن سال ها، مسیر خود را اصلاح کنید.

دلیل چشم پوشی: اگر کلمه «شدید» باعث هراس شما میشود، این کار شما نیست. به عبارت دیگر، اگر توصیه به سرمایهگذاری شدید در جوانی باعث میشود که بترسید و اصلا سرمایهگذاریای انجام ندهید، باید این توصیه را نادیده بگیرید. بهتر است الان «تا حدی» سرمایهگذاری کنید تا اینکه اصلا کاری نکنید. اگر بزرگترین خطرهای موجود را نمیپذیرید، نباید هیچ کاری نکنید و سالهای ارزشمندی را که میتوانید با پول خود کار کنید، تلف کنید.

وام مسکن را در اولین فرصت تسویه کنید

چرایی توصیه: منطق این توصیه این است که هر چه سریع تر وام مسکن را تسویه کنید، سود کمتری پرداخت خواهید کرد و سالهای بیشتری را بدون پرداخت قسط خواهید گذراند.

دلیل چشم پوشی:اینکه سریع تر وام خود تسویه کنید توصیه بدی نیست، مگر اینکه باعث شود پسانداز روزهای بازنشستگی را یکجا به وام دهنده بدهید. در بسیاری از اوقات منطقی تر است که پول روزهای بازنشستگی خود را در حساب پس اندازی بگذارید که سود خوبی به آن تعلق میگیرد.

سهام ارزان را بخرید

چرایی توصیه: برخی توصیه میکنند که وقتی بازارهای سهام سقوط میکند، تا جایی که میتوانید دست به خرید بزنید تا با فروش آنها در اوج قیمت، سود زیادی کسب کنید.

دلیل چشم پوشی: در حالی که خرید سهام در کف قیمت با تمام سرمایه موجود میتواند سودده باشد، توصیه مطمئنتر این است که در هر ماه بخشی از پول خود را به چنین خریدهایی اختصاص دهید. به این ترتیب، هم تمام سرمایه خود را به خطر نینداختهاید، هم از وضعیت بورس بهره بردهاید.

خرید خانه همیشه خوب است

چرایی توصیه: باورهای قدیمی از این قرار است که تملک خانه همیشه راه خوبی برای پیشرفت مالی است چراکه بهطور سنتی، بازار مسکن بازدهی بهتری از دیگر داراییها دارد.

دلیل چشم پوشی: برای کسانی که در ابتدای راه هستند، خرید خانه هرگز یک سرمایهگذاری خوب نیست، البته اگر نتوانید دست کم 20 درصد بهای خانه را بدون دردسر بپردازید. در نظر داشته باشید خانهای که متعلق به شماست، هزینههای اضافی نیز به شما تحمیل خواهد کرد. خرید خانه تصمیم بسیار بزرگی است و ارزش آن را دارد که پیش از تصمیمگیری، برای بررسی همه چیز وقت زیادی بگذارید.

بدهی خوب و بد وجود دارد

چرایی توصیه: اینکه به خود بگوییم برخی بدهیها مانند وامهای دانشجویی خوب هستند، به ما کمک میکند که حس بهتری داشته باشیم. بهطور سنتی، بدهیای که به ما کمک کند در مسیر پیشرفت گام برداریم، بدهی خوب در نظر گرفته میشود چراکه به ما یاری میدهد به اهداف خود برسیم و در آینده پول بیشتری از بدهی خود به دست بیاوریم.

دلیل چشم پوشی: واقعیت این است که اصلا چیزی به اسم بدهی خوب وجود ندارد. بدهکار بودن مبلغ زیادی پول هیچ وقت جیز خوبی نیست مخصوصا اگر بازپرداخت آن با سود همراه باشد. البته که گاهی بدهیهایی مانند وامهای دانشجویی، موارد بدی هستند که باید پذیرفته شوند اما آنها لزوما هم خوب نیستند. هیچ وقت این تصور را نداشته باشید که وام گرفتن برای هر چیزی خوب است. قبل از تصمیم گرفتن، بسیار تحقیق کنید تا ببینید آیا بدهکار شدن برای یک مساله خاص ارزشش را دارد یا نه.

مشاهده نظرات