برآورد ذخایر گاز ایران کاهش و ذخایر نفت افزایش یافت/ حفظ رتبه نخست ذخایر گاز و چهارم ذخایر نفت جهان

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم ناشر یکی از معتبرترین گزارش‌های بخش انرژی جهان، با اشاره به افزایش برآورد ذخایر نفتی و کاهش ذخایر گازی کشور، اعلام کرد همچنان رتبه نخست ذخایر گازی و چهارم ذخایر نفتی جهان از آن ایران است.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، یکی از بزرگ ترین شرکتهای اکتشاف و استخراج نفت در جهان، شصت و ششمین گزارش خود موسوم به گزارش «مرور آماری انرژی جهان 2017 » را منتشر کرد.

سری گزارشهای مرور آماری انرژی جهان از معتبرترین گزارشهای بخش انرژی جهان است که از دهه 1960 و به طور سالانه توسط بریتیش پترولیوم منتشر میشود.

بر اساس جدیدترین برآورد این شرکت انگلیسی، ذخایر نفتی جهان در پایان سال 2016 به 1/706 تریلیون و 700 میلیون بشکه رسیده است که از افزایش 15/2 میلیارد بشکهای ذخایر نفت اثبات شده جهان در این سال نسبت به سال قبل از آن خبر میدهد. در پایان سال 2015 ذخایر اثبات شده نفت جهان 1/691 تریلیون بشکه اعلام شده بود.

این گزارش رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران را برای سال 2015 و تا پایان سال 2016 یکسان و برابر با 158/4 میلیارد بشکه عنوان کرده است.

این درحالی است که در گزارش سال گذشته این رقم برای سالهای 2014 و 2015 معادل 157/8 میلیارد بشکه برآورد شده بود. به این ترتیب در این گزارش رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران تصحیح و 400 میلیون بشکه بر آن افزوده شده است.

بر اساس این گزارش، ایران 9/3 درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب میشود.

همچنین منطقه غرب آسیا 47/3 درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در خود جای داده است.

بر اساس برآوردهای بریتیش پترولیوم، ونزوئلا با ذخایر 300 میلیارد و 900 میلیون بشکه ای معادل 17/6 درصد کل ذخایر نفت جهان در رتبه نخست جهان از این نظر و عربستان با 266 میلیارد و 500 میلیون بشکه در رتبه دوم و کانادا با 171/5 میلیارد بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.

در این گزارش پس از تصحیح رقم ذخایر نفت ایران، رقم ذخایر نفت عربستان و کانادا نیز تصحیح و کاهش داده شده است. همچنین سهم آمریکا از ذخایر نفت جهان که سال گذشته 6/6 درصد بود به 2/2 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، آمریکا با ذخایر 48 میلیارد بشکهای 2/8 درصد کل ذخایر جهان را در اختیار دارد. چین نیز با دارا بودن ذخایری برابر با 25/7 میلیارد بشکه نفت، 3/5 درصد ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است.

این گزارش میزان ذخایر نفتی روسیه 109 میلیارد و 500 میلیون بشکه و عراق 153 میلیارد بشکه عنوان کرده است.

کاهش برآورد ذخایر گازی ایران

این شرکت همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به حجم ذخایر اثبات شده گاز در جهان و ایران پرداخته است که بر این اساس، حجم کل ذخایر گازی جهان در پایان سال 2016 برابر با 186/6 تریلیون مترمکعب برآورد شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 1/2 تریلیون مترمکعب کاهش یافته است. ذخایر گازی جهان در پایان سال 2015 بالغ بر 185/4 تریلیون مترمکعب برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، حجم ذخایر گازی ایران در سال 2015 و 2016 معادل 33/5 تریلیون مترمکعب عنوان شده است که این رقم در گزارش سال گذشته برای سال 2015 و 2014 معادل 34 تریلیون مترمکعب برآورد شده بود.

به این ترتیب بریتیش پترولیوم، برآورد خود از میزان ذخایر گازی ایران را کاهش داده است و سهمی که برای ایران از کل ذخایر گازی جهان برابر با 18/2 درصد عنوان کرده بود به 18 درصد کاهش داده است.

اما ایران همچنان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار میرود.

روسیه پس از ایران با ذخایر 32/3 تریلیون مترمکعبی در رتبه دوم و قطر با 24/3 تریلیون مترمکعب در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم از سال 2012 برآورد خود از حجم ذخایر گازی روسیه را اصلاح کرده کرد و ایران را که پیش از این در رتبه دوم قرار داشت به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان معرفی کرده است. در سالهای گذشته، حجم ذخایر گازی روسیه بیش از 44 تریلیون مترمکعب برآورد شده بود.

مشاهده نظرات