ایران همچنان سومین تولیدکننده گاز در جهان

شرکت بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران با تولید 202/4 میلیارد مترمکعب گاز در سال 2016 همچنان در تولید گاز جایگاه سوم خود را حفظ کرده است.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در گزارش «مرور آماری انرژی جهان 2017»، میزان تولید گاز ایران تا پایان سال 2016 یعنی پیش از لغو تحریمها را 202/4 میلیارد مترمکعب برآورد کرده که نسبت به سال 2015 از افزایش 6/6 درصدی برخوردار شده است.

براساس این گزارش، تولید گاز ایران در سال 2015 نیز نسبت به سال 2014 افزایش 5/7 درصدی را شاهد بود. سهم ایران از کل تولید گاز جهان در سال گذشته میلادی 5/7 درصد بوده است و ایران در سال 2015 با کنار زدن قطر سومین کشور تولیدکننده گاز در جهان شده بود در سال 2016 این جایگاه را حفظ کرد.

ایران با دارا بودن 33/5 تریلیون مترمکعب حجم ذخایر گازی اثبات شده، بزرگترین مالک ذخایر گازی در جهان به شمار میرود.

تا سال 2014، ایران پس از آمریکا، روسیه و قطر، چهارمین کشور تولیدکننده گاز در جهان بود که این جایگاه در سال 2015 میلادی یک پله ارتقا پیدا کرده است.

آمریکا با تولید 749/2 میلیاردمترمکعب گاز بزرگترین تولید کننده گاز جهان شناخته شده و روسیه با 579/4 میلیارد مترمکعب در رتبه دوم قرار دارد. قطر با تولید 181/2 میلیارد مترمکعب پس از ایران در رتبه چهارم قرار دارد.

بر اساس این گزارش تولید گاز جهان نیز در سال 2016 افزایش داشته و به طور متوسط به 3551/6 میلیارد مترمکعب رسیده است. تولید جهانی گاز در این سال نسبت به رقم 3530/6 میلیارد مترمکعبی سال پیش از آن 21 میلیارد مترمکعب افزایش داشته است.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، یکی از بزرگترین شرکتهای اکتشاف و استخراج نفت در جهان، شصت و ششمین گزارش خود موسوم به گزارش مرور آماری انرژی جهان 2017 را به تازگی منتشر کرد که این گزارش از معتبرترین گزارشهای بخش انرژی جهان است که از دهه 1960 و به طور سالانه توسط این شرکت منتشر میشود.

مشاهده نظرات