وزیر بهداشت:

برخی عزت خود را در تحقیر دولت می‌بینند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برخی عزت خود را در تحقیر و ضعیف نشان دادن دولت می‌بینند.

حسن قاضی زاده هاشمی در آیین افتتاح پروژههای درمانی، رفاهی و دانشجویی در تبریز اظهار کرد: با این که شیعهی حضرت علی (ع) هستیم، حکومت ما با حکومت شیعهی علوی فاصلهی دارد و از  یکهزار و ۴۰۰ سال پیش تاکنون همواره جنگ بر اثر قدرتطلبی بوده است.  

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در نظام اسلامی، قدرت طلبی پسندیده است ولی نه قدرتی که برگرفته از هوسها و امیال انسانی باشد. آمریکا و انگلیس مصداق قدرت طلبیناشی از هوس هستند. 

وی با اشاره به فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: خدمت به خلق عبادت است و هر کسی با دروغگویی و اتهامزنی در روند خدمترسانی به مردم اخلال ایجاد کند از ما نیست؛ به طوری که این عادتهای زشت جزو ارزشهای اخلاقی شده و برخی در زندگی روزمرهی خود بارها دست به نفاق، دروغ و فریب افکار عمومی میزنند. 

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: برخی عزت خود را در حقیر کردن دولت و ضعیف نشان دادن دولت میبینند و با فریب افکار عمومی وعدههای غیر عملی میدهند و دست به هر اقدامی میزنند تا اقدامات و خدمات به مردم را کمرنگ جلوه دهند. 

وی در پایان تأکید کرد: باید از تمامی ظرفیتهای کشور استفاده کرده و به رأی مردم احترام بگذاریم. این حجم از بیکاری، طلاق و اعتیاد شایستهی کشور ما نیست؛ چرا که نام امیرالمومنین بر تارک کشور ما نقش بسته است و امید است تا با هماهنگی و یاری کردن هم در راستای حل مشکلات گامی به جلو برداریم.

منبع: ایسنا
برچسب ها: دولت‌
مشاهده نظرات