اجازه دولت به کارخانجات آردسازی برای خرید مستقیم گندم از کشاورزان

هیأت دولت به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داد با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از کشاورزان اقدام کنند.

هیأت وزیران در جلسه 1396/3/7 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ تصویب کرد:

1ـ به کارخانجات آردسازی سراسر کشور اجازه داده میشود با هماهنگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد، نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود از طریق مراکز خرید مورد تأیید شرکت یادشده از کشاورزان اقدام نمایند.

تبصره1ـ کارخانجات آردسازی موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان (برای سهمیه نانوایی­های یارانه­ای) نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام نمایند. مابهالتفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال 1396 کل کشور پرداخت می­شود.

تبصره2ـ سازوکار اجرایی موضوع این بند و هزینه مترتب بر خرید گندم توسط کارخانجات آردسازی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می­شود.

2ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368 ـ نسبت به خرید باقیمانده گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی و با روش پرداخت دو مرحلهای از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل معادل سی هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر30) ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهد.

تبصره ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمانبندی، بازپرداخت و وزارت جهاد کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

4 ـ به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اجازه داده میشود پس از خرید گندم از کشاورزان نسبت به عرضه موجودی گندم مازاد بر ذخایر راهبردی خود در تالار صادراتی بورس کالا یا در قالب مزایده بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. مابهالتفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده گندم صادراتی، پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه موضوع ماده(70) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ تعیین تکلیف میگردد.

5 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات لازم در خصوص ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که براساس سطح زیر کشت آنان و پیشبینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده را در سامانه خرید تضمینی درج نماید.

6 ـ قیمت فروش گندم موضوع بند (3) تصویبنامه شماره 97477/ت51252هـ مورخ 1393/8/26کماکان برای نانواییهای یارانهای به ازای هر کیلوگرم (650ر6) ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم(000ر9) ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کالا) تعیین میگردد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات