بازدید معاون اول رییس جمهور از روند پیشرفت آزاد راه تهران ـ شمال

معاون اول رییس جمهور از روند پیشرفت عملیات اجرایی منطقه‌ی 1 آزاد راه تهران ـ شمال بازدید کرد.

معاون اول رییس جمهور صبح امروز (شنبه) به همراه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بنیاد مستضعفان، از روند پیشرفت عملیات اجرایی منطقهی 1 آزاد راه تهران ـ شمال بازدید کرد و در جریان میزان پیشرفت و برنامهی زمانبندی اجرای این پروژه قرار گرفت.

گفتنی است همزمان با بازدید معاون اول رییس جمهور از منطقهی 1 آزادراه تهران ـ شمال، عملیات اجرایی منطقهی 2 این آزادراه نیز رسماً آغاز شد.

پیش از شروع این بازدید نیز، در ابتدای آزادراه جلسهی کوتاهی با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و مدیران اجرایی پروژه گزارشی از روند پیشرفت عملیات اجرایی منطقهی 1 و برنامهی زمانبندی اجرای منطقهی 2 آزادراه ارائه کردند.

براساس این گزارش اجرای منطقهی 2 آزاد راه تهران ـ شمال به طول 22 کیلومتر به 4 پیمانکار ایرانی واگذار شده که قرار است ظرف مدت سه سال به اتمام برسد. مدیران پروژه اعلام کردند که برای منطقهی 3 آزاد راه نیز با یک شرکت کرهای، 3 شرکت چینی و چندین شرکت ایرانی به صورت موازی در حال مذاکره هستند تا نسبت به اجرای عملیات تصمیمگیری شود.

منطقهی 4 آزادراه نیز در مرداد ماه 94 پس از تکمیل و ایمنیسازی رسماً به بهرهبرداری رسید که براساس گزارش مدیران پروژه هم اکنون متوسط سفر در یک شبانهروز از منطقهی 4، 11 هزار سفر و در زمان اوج سفرها 28 هزار سفر بوده است.

طبق گزارش مدیران پروژه پیشرفت آزادراه تهران ـ شمال در زمان نخستین بازدید معاون اول رییس جمهور در آبان 93، 29 درصد بود که در آبان 94 به 44 درصد رسید و سپس در خرداد ماه 95 میزان پیشرفت فیزیکی 59 درصد بود و در حال حاضر به 85.5 درصد رسیده است که بیانگر 17 برابر فعالیت نسبت به سنوات قبل است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات

رکوردشکنی تاریخی در بازار فلز سرخ

فلزات و معادن

رشد یکپارچه قیمت پتروشیمی‌ها

نفت، گاز و پتروشیمی

برنج های وارداتی سالم هستند؟

غذایی و کشاورزی

قیمت پایه 30 اردیهشت ماه محصولات پتروشیمیایی

نفت، گاز و پتروشیمی