توافق اوپک به نفع شیل آمریکا

در هفته گذشته، روند نزولی قیمت نفت تحت‌تأثیر افزایش تولید اوپک در ماه می، رشد ذخایر استراتژیک در کشورهای صنعتی و نااطمینانی درباره اجرای توافق ادامه یافت.

انتشار آمار افزایش تولید نفت شیل در آمریکا در شش ماه اخیر نیز اثر منفی خود را بر قیمت نفت گذاشت؛ بهطوریکه شاخص برنت در پایان هفته ٤٧دلارو ٢١ سنت و شاخص وستتگزاس ٤٤دلارو ٦٥ سنت معامله شدند. به گزارش رویترز، با وجود تمدید توافق کاهش تولید در راستای افزایش قیمت، این ارقام در شش هفته اخیر بیسابقه است. البته در میانه هفته به دلیل بیانیه عربستان مبنی بر کاهش عرضه نفت خود، قیمتها اندکی افزایش یافتند که در پایان هفته از بین رفت.

٣ شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفت «برنت دریال شمال» (Brent) در اواخر روز جمعه نهم ژوئن به ٤٧دلارو ٢١ سنت رسید که نسبت به پایان هفته گذشته، ٨٤ سنت افت نشان میدهد. شاخص نفت «وستتگزاس اینترمدیت» (WTI) نیز در همین زمان ٤٤دلارو ٦٥ سنت معامله شد که نسبت به مدت مشابه هفته قبل، یکدلارو ١٧ سنت کاهش یافته است. به گزارش رویترز، این کاهش در شش هفته گذشته بیسابقه است.
همچنین بنا بر گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان (OPEC Reference Basket Price) در روز پنجشنبه پانزدهم ژوئن به ٤٦دلارو یک سنت رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل، ١٣ سنت افزایش یافته است.

پیشبینیهای بازاری

آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در جدیدترین گزارش خود پیشبینی کرد در سال آینده میلادی، رشد عرضه نفت بیشتر از رشد مصرف خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شانا، این نهاد برآورد کرد تقاضای نفت در سال ٢٠١٨ میلادی برای نخستینبار از مرز صد میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت اما رشد عرضه بیش از رشد تقاضا خواهد بود.

همچنین براساس جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، مجموع تولید اعضای این سازمان با ٣٣٦ هزار بشکه افزایش در ماه می سال جاری میلادی به ٣٢ میلیونو ١٤٠ هزار بشکه رسید که مهمترین دلیل آن، افزایش تولید نفت کشورهای نیجریه و لیبی بوده است. این دو عضو از سهمیه تولید تعیینشده در توافق کاهش تولید اوپک، مستثنا هستند.

براساس گزارش اوپک، به دلیل تحولات بنیادین بازار نفت پس از ماه سپتامبر سال ٢٠١٦، بهویژه افزایش تولید نفت شیل آمریکا، بازگشت توازن به بازار نفت با آهستگی همراه خواهد بود.

رشد تولید نفت شیل آمریکا

براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA)، از زمان اجرای توافق اوپک با تولیدکنندگان غیراوپک تولید نفت شیل این کشور رشد نشان میدهد. براساس این گزارش، رشد تولید نفت شیل آمریکا از ٥٠ هزار بشکه در ژانویه به ١٩٠ هزار بشکه در فوریه و به حدود ١٣٠ هزار بشکه در ماه ژوئن رسیده است. بر این اساس، در هفته منتهی به نهم ژوئن، با افزایش هشت دکل نفتی، تعداد دکلهای فعال نفتی این کشور به ٧٤١ دکل رسید که بیشترین تعداد از آوریل ٢٠١٥ به شمار میرود. این گزارش پیشبینی میکند تا سال آینده میلادی، روند تولید نفت در این کشور صعودی باشد و از ١٠ میلیون بشکه در روز عبور کند. از اینرو به نظر میرسد در شش ماه اخیر بخشی از کاهش تولید نفت اوپک، از طریق افزایش تولید شیل جبران شده است.

کاهش قیمت انواع نفت اوپک در ماه می

براساس جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه می سال جاری میلادی با دودلارو ١٧ سنت کاهش نسبت به ماه قبل از آن به ٤٩دلارو ٢٠ سنت در هر بشکه رسیده است. به گزارش فارس، قیمت تمامی انواع نفتهای اوپک در ماه مذکور با کاهش مواجه شد که بیشترین کاهش به نفت امارات تعلق دارد. براساس این گزارش، نفت سنگین ایران نیز در این ماه با کاهش دودلارو ۱۲سنتی نسبت به ماه آوریل، بشکهای ۴۹ دلار فروخته شد. همچنین براساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه مذکور به سهمیلیونو ٧٩٥ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه آوریل، ٤,٥ هزار بشکه در روز بیشتر بوده و پس از دو ماه کاهش تولید رخ داده است.

گاز طبیعی

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA)، قیمت شاخص اسپات هنریهاب (Spot Henry Hub) بهعنوان شاخص برای قیمت فروش لحظهای گاز طبیعی در آمریکا، در هفته منتهی به شانزدهم ژوئن به سهدلارو ١٢ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته، ٢٠ سنت رشد نشان میدهد.

منبع: شرق
مشاهده نظرات