انرژی‌های تجدید پذیر

افزایش روزافزون تولید برق از زباله‌های شهری در استرالیا

در حالیکه استرالیا رتبه هشتم جهان را در سرانه تولید زباله شهری دارا ست، این کشور به سرعت در حال افزایش توان تولید برق از گاز حاصله از زباله های شهری خود می‌باشد

برچسب ها: گاز برق
مشاهده نظرات