یک مقام مسئول خبر داد؛

آغاز رتبه‌بندی تعاونی‌ها از۲ هفته آینده/شفاف‌سازی فعالیت تعاونی‌ها

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از آغاز طرح رتبه‌بندی تعاونی‌ها از دو هفته آینده خبر داد.

مهدی حسین نژاد درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبهبندی تعاونیها گفت: در حال حاضر زیرساختهای اجرای این طرح در حوزه نرمافزاری تقریبا نهایی شده و تا حدود دو هفته آینده نهایی و طرح رتبهبندی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح رتبهبندی، در فاز اول شرکتهای تعاونی رتبهبندی خواهند شد گفت: با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعدادی از شرکتهای تعاونی رتبهبندی میشوند و هر چند ماه یکبار رتبه شرکتها تجدید نظر خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ادامه داد: پس از اجرای فاز نخست طرح، در فازهای بعدی شرکتهای تعاونی باقی مانده و شرکتهای غیر تعاونی مشمول این طرح میشوند.

حسین نژاد با اشاره به اینکه شاخصهای رتبه بندی شرکتها از کاملترین شاخصهای بینالمللی است، ادامه داد: با اجرای طرح رتبهبندی، فعالیت شرکتها شفاف میشود؛ همچنین شرکتها با دریافت گواهینامه رتبهبندی یک شخصیت حقوق پیدا میکنند و با تقویت زنجیره تولید، برای مشتریان قابل اعتمادتر خواهند شد.

به گفته وی، بیش از ۹۹ درصد تعاونیها از عدم بهرهوری و مشکلات مدیریتی رنج میبرند که با اجرای طرح رتبهبندی از نقاط ضعف با هدف تقویت بخش تعاون شناسایی و اعلام میشود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، تاکید کرد: اجرای طرح رتبهبندی باعث اطمینانبخشی فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت تعاونیها خواهد شد.

پیش از این حسین نژاد گفته بود در فاز نخست ۵۰۰ شرکت تعاونی رتبهبندی میشوند.

مشاهده نظرات