معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خبر داد

توقف طرح «پرداخت مستمری به کم‌درآمدها»

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام ثبت‌نام تعداد کثیری در سامانه «رفاه اجتماعی» ـ جهت شناسایی نیازمندان غیرتحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت مستمری به کم‌درآمدها ـ ، از متوقف شدن این طرح در راستای انجام بررسی‌های بیشتر خبر داد.

احمد میدری در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح «پرداخت مستمری به کمدرآمدها» گفت: درحال حاضر تعداد قابل توجهی در سامانه خدمات حمایتی ثبت نام کردهاند.

وی افزود: با وجود آن که اعلام کردیم تنها افراد نیازمند که دارایی و درآمد آنان بیانگر نیازمند بودن آنان است، در این سامانه ثبت نام کنند و حتی براساس بعد خانوار سقف میزان درآمد خانوارهای متقاضی را نیز اعلام کردیم، اما متاسفانه اولا 50 درصد کسانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام کردهاند هماکنون تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار هستند و بنابراین ثبت نام آنها بیدلیل بوده است؛ ثانیا از میان 50 درصد دیگری که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده و در این سامانه ثبت نام کردهاند نیز تنها یک سوم آنان مشمول بازرسی میدانی خواهند شد تا متوجه شویم نیاز آنان واقعی است یا خیر؛ سایر ثبت نام کنندگان نیز اصلا مشمول این طرح نمیشوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: درمرحله نخست اجرای این طرح به صورت آزمایشی آن را اعلام عمومی کردیم تا بررسی کنیم چه گروههایی اقدام به ثبت نام دراین سامانه میکنند و متاسفانه دیدیم تعداد بسیار زیادی از آنها مشمول این طرح نمیشوند،این درحالیست که هرچند در چنین روشهایی که فرآیند جذب آسان است، متقاضی افزایش مییابد اما باید این شیوه اطلاعرسانی در کشور فرهنگسازی شود.

میدری اعلام کرد: لذا درحال حاضر اجرای این طرح متوقف شده است تا بررسیهای لازم را انجام و پس از آن مجددا طرح را آغاز کنیم.

چندی پیش مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند تمام خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده در برنامه ششم است میتوانند برای دریافت مستمری مددجویی در سامانه خدمات حمایتی (www.samanehrefah.ir) ثبتنام کنند؛ این درحالیست که اعلام این طرح واکنشهایی را به همراه داشت.

طبق این طرح که نیازمندی خانوارها قرار است بر اساس مجموع داراییهای منقول و غیرمنقول آنها محاسبه و در صورت احراز توسط نهادهای حمایتی تحت پوشش قرار گیرند، واکنشهایی را در بر داشته است بطوریکه فتاح، رییس کمیته امداد اجرای چنین طرحی را نه تنها به صلاح نمیداند بلکه معتقد است به «تب» در جامعه دامن میزند.

تاجایی که پس از اعلام این طرح فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: «نیازی نیست سایت ایجاد کنیم و بگوییم مردم بیایید ثبتنام کنید، زیرا نمیخواهیم تجربهای همانند «یارانه» شود، آن وقت میبینیم عدد بالایی ثبتنام و توقع هم ایجاد شده است؛ این درحالیست که باید براساس قوانین نیازمندان را شناسایی کنیم. دولت و مجلس هم اگر میخواهند کمکی کنند میتوانند دامنه تحت پوشش نهادهای حمایتی را با ایجاد قوانین، وسیعتر کنند زیرا ایجاد چنین قوانینی بهتر از آنست که اعلام عمومی کنیم تا مردم برای ثبتنام بیایند و این کار باعث میشود مردم را متوقع بار بیاوریم.»

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات