تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برندسازی اصولی در بخش کشاورزی

برندسازی تاثیرگذار در بخش کشاورزی، در گرو تکمیل بودن زنجیره طراحی تولید، فرآوری، بازاریابی، فروش و صادرات است.

معاون بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی پیرامون نقش و تاثیر برندسازی در رونق بخش کشاورزی با اعلام این مطالب گفت: تولیدکنندههای خرد، نهتنها توانایی کنترل کیفیت محصولات تولیدی و تولید به اندازه کافی را ندارند، بلکه سیستم مالی آنها قادر به ایجاد و ساخت برند شناخته شده و محبوب نیست.

علی اکبر مهرفرد افزود: برندسازی با بزرگ شدن شرکتهای تولیدی - تجاری شکل میگیرد که این امر از برنامههای در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است. وی در ادامه به یکی از نمونههای موفق در امر برندسازی بخش کشاورزی که در رونق بخش کشاورزی تاثیرگذار بوده است، به شرکت کشت و صنعت «روژینتاک» اشاره کرد و گفت: این برند یکی از برندسازهای موفق کشور است که در استان کرمانشاه فعالیت خوبی داشته و دارد و با ۳ هزار کشاورز قرارداد همکاری دارد. همکاریای که موجب رونق کشت گوجه فرنگی در آن استان و تنظیم بازار این محصول در منطقه نیز شده است. معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همزمان با تولید، باید بازار محصولات کشاورزی توسعه یابد؛ چرا که تولید بدون بازار و تقاضا مفهومی ندارد.

مشاهده نظرات