صادرات فرآورده‌های معدنی به 8 میلیارد دلار خواهد رسید

معاون وزیر صنعت گفت: تکمیل چرخه اقتصادی مواد معدنی در اولویت قرار گرفته و امیدواریم که صادرات این بخش به 8 میلیارد دلار برسد.

جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت در امور معادن، در خصوص برنامه های وزارت صنعت برای بخش معدن گفت: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته تکمیل چرخه اقتصادی تولید فرآوردههای معدنی است که ارزش افزوده بیشتری دارند. وی افزود: این برنامه از سال 92 آغاز شده و در سالهای اخیر برخی ذخایر شناسایی شده که هدف به بهره برداری رساندن آنها است، البته عدد قطعی برای اکتشافات را نمیتوان عنوان کرد.
 
سرقینی در خصوص اینکه در سالهای گذشته نیروی کار بسیاری در معادن سنگ آهن بیکار شدهاند، بیان کرد: معادن سنگ آهن کوچکی که تولیدی حدود 20 تا 30 هزار تن داشتند بدلیل افت قیمت سنگ آهن و نداشتن صرفه اقتصادی تعطیل و شاغلین این معادن بیکار شدهاند.
 
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: معادن بزرگ و متوسط با قوت به کار خود ادامه میدهند و اکنون قریب به 65 میلیون تن سنگ آهن تولید میشود که با توجه به قیمت بالای این محصول معدنی امکان صادرات فراهم نیست. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده برخی فرآوردههای معدنی بالاست، اظهار داشت: این امر موجب مشکلاتی برای صادرات شده و وزارت صنعت هیچ برنامه ای برای خرید یارانهای این محصولات حتی برای ذغال که خطرپذیرترین ماده معدنی است ندارد.
 
سرقینی توجه به صادرات را نیاز اصلی بخش معدن دانست و گفت: صادرات فرآوردههای معدنی در سال 95 حدود 5/6 میلیارد دلار بوده که  تلاش میشود با نگاه صادراتی به این حوزه به 8 میلیارد دلار در سال 96 برسد. وی در پایان تاکید کرد: اکنون 400 میلیون تن مواد معدنی تولید میشود و میزان فرآوردههای معدنی در سال جاری بالاتر خواهد رفت .پیش بینی می شود تولید فولاد نیز به 23 میلیون تن برسد.

مشاهده نظرات