مروری بر قیمت‌های جدید پایه محصولات پتروشیمی

قیمت محصولات پلیمری در حالی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد که ترکیبی از کاهش و افزایش قیمت‌ها تجربه شد. در این بین بیشترین کاهش نرخ همچون هفته‌های گذشته به گروه SBR و با 1785 ریال کاهش تعلق داشت.

به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، گروه PET گرید بطری نیز با بیش از 500 ریال کاهش نرخ در رده بعدی قرار داشت و سایر گریدهایی که کاهش نرخ داشتند چندان قابل توجه نبود و بین 10 ریال تا 323 ریال کاهش را تجربه کردند.

بیشترین افزایش نرخ مربوط به گریدهای پلی استایرن انبساطی و با بیش از987 ریال افزایش است. گریدهای دیگری همچون پلی استایرن معمولی، مقاوم، پلی اتیلن سبک خطی نیز به ترتیب با  134، 170 و 85 ریال افزایش مواجه شدند. گریدهای دیگری همچون پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله، بادی و تزریقی نیز افزایش کمی را تجربه کردند.

نرخ دلار مبنای محاسبه نیز برابر با 37253 ریال بود که نسبت به نرخ 37265 ریال هفته قبل کاشی 12 ریالی را تجربه کرد و تغییر زیادی به حساب نمیآید و تاثیر زیادی بر تغییرات قیمتها نداشته است ولی این نرخ به درستی محاسبه شده است.

مشاهده نظرات