مبادلات نفتی ایران و اندونزی افزایش یافت

سفیر اندونزی در تهران از افزایش مبادلات نفتی ایران و اندونزی و ادامه این روند فزاینده خبرداد.

به نقل از وزارت نفت؛  علی مودین، سفیر اندونزی در تهران در دیدار با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به نقش ایران به عنوان هاب منطقه اشاره کرد و گفت: با اجرای تفاهمنامههای ۲ کشور، حجم روابط تجاری نیز افزایش مییابد، همچنین برای تحقق هدفگذاری ۲ میلیارد دلاری مبادلات تجاری، باید تعرفهها بهبود یابد و به این منظور بعد از عید فطر هیئتی از اندونزی به ایران میآید.

وی به روابط ۲ کشور در زمینه انرژی اشاره کرد و افزود: مبادلات نفتی ایران و اندونزی افزایش یافته است، به عنوان نمونه پارسال یک شرکت نفتی اندونزی ۸۸ میلیون دلار از ایران خرید داشت که امسال این عدد را به ۲۲۰ میلیون دلار رسانده و همچنان رقمها رو به پیشرفت است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این دیدار عنوان کرد: کشورهای شرقی بهویژه کشورهای مسلمان برای ایران اولویت بالایی دارند و در این میان اندونزی به عنوان کشوری شرقی و اسلامی ظرفیت بالایی برای توسعه روابط اقتصادی دارد. در سفری که بخش خصوصی ایران در سال ۱۳۹۲ به اندونزی داشت، قرارداد ایجاد یک پالایشگاه در جاوه شرقی اندونزی امضا شد که راهاندازی پالایشگاه روند خوبی را طی میکند.

مشاهده نظرات