فائو؛

افزایش تولید گندم ایران متوقف شد

گزارش سال ۲۰۱۷ فائو نشان می‌دهد، تولید گندم ایران، در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ بدون تغییر خواهد ماند.

منبع: تسنیم
مطالب مرتبط
استفاده از ظرفیت بورس کالا برای صادرات گندم مازاد داخلی
مشاهده نظرات