نکات مهم عرضه‌های محصولات پتروشیمی امروز

از میان عرضه‌های پلیمری روز سه شنبه 30 خرداد، 14 نکته که دارای نکات مهمی برای خریداران بوده، انتخاب شده است. افزایش بیش از 1400 تنی PET گرید 781 تندگویان و کاهش بیش از 2400 تنی عرضه پت 785 تندگویان از نکات مهم عرضه‌های امروز بود.

به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، مهم ترین نکات عرضههای امروز به شرح زیر است:

1. افزایش بیش از 1400 تنی PET گرید 781 تندگویان و عرضه 1518 تنی این محصول در هفته جاری.

2. کاهش بیش از 2400 تنی عرضه پت 785 تندگویان و عرضه 814 تنی این محصول در هفته جاری.

3. افزایش بیش از 300 تنی عرضه پت 825 تندگویان و عرضه 506 تنی این محصول در هفته جاری.

4. افزایش 800 تنی عرضه پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم و عرضه 1584 تنی این محصول در هفته جاری.

5. افزایش 3124 تنی سبک فیلم 2420K امیرکبیر و عرضه 4224 تنی این محصول، لازم به ذکر است که این مجتمع عرضه سبک فیلم 2420D خود را 1100 تنی کاهش داده و 1100 تن عرضه خواهد داشت.

6. کاهش 506 تنی عرضه سنگین فیلم F7000 ایلام و عرضه 506 تنی این محصول در هفته جاری.

7. افزایش عرضه 1012 تنی سنگین تزریقی 2200 ایلام و عرضه 2024 تنی این محصول، لازم به ذکر است که پتروشیمی جم در هفته جاری گرید تزریقی 52518 را عرضه نکرده است و تنها مقدار کمی گرید 60505 را روانه بازار کرده است.

8. افزایش عرضه 330 تنی پ پ نساجی 510L پلی پروپیلن جم و عرضه 1332 تنی این محصول در هفته جاری.

9. افزایش 463 تنی پ پ نساجی 1102XK پتروشیمی رجال و عرضه 798 تنی این محصول در هفته جاری.

10. کاهش 110 تنی پ پ شیمیایی 548R جم و عرضه 330 تنی این محصول.

11. عرضه 110 تنی پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T در هفته جاری.

12. عرضه 330 تنی پلی پروپیلن شیمیایی RP340R جم در هفته جاری.

13. افزایش 88 تنی عرضه پلی وینیل کلراید E6834 اروند و عرضه 308 تنی این محصول در هفته جاری.

14. کاهش 198 تنی عرضه PVC گرید 60 و 70 بندر امام و عرضه 308 تنی از هر کدام در هفته جاری.

مشاهده نظرات