ایران ۳۵ هزار تن گندم به عمان صادر کرد

ایران در هفته گذشته موفق به صادرات یک محموله ۳۵ هزار تنی گندم به عمان شد.

ایران هفته گذشته یک محموله ۳۵ هزار تنی گندم به عمان صادر کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سپتامبر سال گذشته میلادی گفته بود: ایران قصد دارد با توجه به برداشت محصول خوب در سال ۲۰۱۶ میلادی، صادرات گندم را آغاز کند. البته تجار معتقدند صادرات گندم ایران حجم قابل توجهی نبوده است؛ ضمن اینکه یک تاجر اروپایی گفت: در حال حاضر فقط یک محموله از گندم آسیاب شده به عمان صادر شده است. 

همچنین گفته میشود به دلیل اینکه گندم ایران گریدبندی شده نیست و کشورهای دیگر با قیمت کمتر، گندم بهتری را عرضه می کنند، بسیار غیر محمتمل است که ایران قادر به فروش گندم بیشتر با حجم قابل توجهی باشد. بر پایه این گزارش، وزارت کشاورزی ایران در سال گذشته اعلام کرد که ۴.۲ میلیون تن گندم از تولید کنندگان داخلی خریداری کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد. 

مشاهده نظرات