مشاور وزیر راه و شهرسازی:

احتمال رونق بازار مسکن با خروج سپرده‌های بانکی

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاثیر خروج سپرده‌های بانکی و ورود نقدینگی‌ها به بازارهای رقیب بستگی به شدت و ضعف میزان آزادسازی سپرده‌های بانکی دارد، گفت: ورود تقاضای سوداگرانه سپرده‌گذاران نگران در بازار مسکن و سرازیر شدن نقدینگی از بانک‌ها به بازار رقیب، موجب گرانی خانه می‌شود.

غلامرضا سلامی با اشاره به تاثیر خروج سپردهها از بانکها و ورود به سایر بازارها از جمله بازار مسکن اظهار داشت: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقبای بانکها و بازار مالی محسوب میشوند و تاثیر گذاری خروج سپردهها در هر یک از این بازارها  به شدت و ضعف خروج سرمایهها از بانکها بستگی دارد.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر میزان قابل توجهی از سرمایههای سپردهگذاری شده از بانکها خارج شود، بازار مسکن از این رفتار اقتصادی مردم تاثیرپذیری خواهد داشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای کسانی که محتاطانه عمل میکنند و سپرده خود را از بانکها خارج میکنند، بهترین بازار برای سرمایهگذاری بازار مسکن است، تاکید کرد : اگر خروج سپردهها از بانکها شدت بگیرد میتواند تهدیدی برای بازار مسکن تلقی شود چرا که این تقاضاهایی که وارد بازار میشود، تقاضای سوداگرانه است و نه برای برطرفسازی نیاز مصرفی.

سلامی ادامه داد: البته ورود این نقدینگی به بازار مسکن موجب تسریع در ورود به دوره رونق میشود و بازار مسکن را تکان میدهد اما ممکن است با افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار با افزایش قیمتها مواجه شویم.

وی گفت: البته در طول 4 سال گذشته میزان افزایش قیمت در بازار مسکن همواره زیر نرخ تورم عمومی بوده و هنوز هم نرخ رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم است و اساسا حرکت متناسب با نرخ تورم برای رشد قیمتها منطقی خواهد بود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر از 600 هزار میلیارد تومان سپرده بانکها تنها یک درصد این رقم جذب بازار مسکن شود، به طور قطع این بازار سریعتر به رونق خواهد رسید.

وی تاکید کرد: بستگی به شدت و ضعف میزان خروج سپردهها از بانک این رفتار اقتصادی مردم تاثیرات مثبت و منفی در سایر بازارهای رقیب بازار مالی از جمله مسکن، طلا و ارز خواهد گذاشت. البته اگر میزان خروج سپردهها در مدت زمان کوتاه رقم قابل توجهی باشد خطرات جدی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد و منجر به فلج شدن اقتصاد میشود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بخشی از این سپردهها وارد بازار مسکن شود منجر به تسریع در رونق میشود اما اگر نقدینگیها از بانکها به صورت تقاضای سوداگرانه به یکباره وارد بازار مسکن شود، میتواند برای این بازار خطر گرانی را به دنبال داشته باشد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات